Chiang Mai Property News & Information

Check out our News & Infomation all about living in Chiang Mai and the property market

การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30

การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30

คุณได้ให้ชาวต่างชาติพำนักที่บ้านหรือเคหสถานของคุณ หรือไม่?

หรือคุณเป็นผู้ประกอบการบ้านเช่าหรือโรงแรม หรือเปล่า?


ถ้าใช่ คุณจำเป็นต้องรู้กฎหมายข้อหนึ่งเกี่ยวกับการให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าคุณจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้ที่พักดังกล่าวหรือไม่

กฎหมายฉบับนี้มีมานานแล้วในประเทศไทย แต่ในระยะหลัง เพิ่งจะทำการแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมถึงเคหสถานที่ไม่ใช่โรงแรม

นั่นก็คือ ตม. 30 นั่นเองหรือ พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย”

การที่ต้องแจ้งการเข้าพักภายใน 24 ชั่วโมง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโหดอยู่ ซึ่งเกิดเนื่องจากมาตรการการป้องกันการก่อการร้าย ที่กำลังคุกคามโลกในปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้ให้ความร่วมมือกับ Interpol และกองกำลังตำรวจนานาชาติ เพื่อช่วยยับยั้งผู้ก่ออาชญากรรมที่เข้ามาหลบหนี และพำนักพักพิงอยู่ในประเทศไทย กฎหมายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการสอดส่องดูแลชาวต่างชาติ ไม่ว่าพวกเขาจะมาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย หรือมาอาศัยอย่างถาวรก็ตาม และยังเป็นการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวของภาครัฐอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นวิธีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใช้เพื่อควบคุมมิให้ชาวต่างชาติอยู่นานเกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด หรือเข้ามาทำงานในประเทศอย่างผิดกฎหมาย

การขยายข้อบัญญัติ
การขยายข้อบัญญัติให้ครอบคลุมถึงเคหสถานที่ไม่ใช่โรงแรมนั้น เรียกเสียงฮือฮาในเวปไซต์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะนั่นหมายถึงว่า หากคุณแค่รับแขกต่างประเทศเข้ามาพักในบ้านของคุณ คุณก็ต้องทำการแจ้ง ตม. 30 ไม่อย่างนั้น คุณจะมีความผิดทางกฎหมาย!

โดยปกติแล้ว เมื่อชาวต่างชาติเข้าพักในโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้นต์ บ้านเช่า หรือสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีห้องพักมากกว่า 4 ห้องขึ้นไป ผู้ประกอบการจะมีหน้าที่ในการทำสำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของพวกเขา และรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่โดยส่วนมากแล้วผู้ประกอบการที่ไม่ใช่โรงแรมมักจะละเลยหรือไม่ทราบถึงบทบัญญัติดังกล่าว เพราะทางรัฐไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มงวดเท่าใดนัก แต่ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป ในปัจจุบันรัฐฯ ได้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มงวด และได้ขยายข้อบัญญัติไปอีกระดับขั้น ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการแล้ว เพื่อนสนิท มิตรสหาย ญาติ หรือใครก็ตามที่ให้ที่พักพิงแก่ชาวต่างชาติ จะจำเป็นต้องทำการรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นกัน โดยที่การฝ่าฝืนจะมีโทษปรับถึง 1,600บาท ต่อชาวต่างด้าวหนึ่งคน

รัฐฯ มักจะพบการฝ่าฝืนเมื่อชาวต่างชาติเข้าไปเช็คอินครบ 90 วันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือเมื่อเข้าไปขอต่ออายุวีซ่า ซึ่งผู้ถูกปรับจะไม่ใช่ชาวต่างชาติ แต่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขา ดังนั้นคุณควรจะระวังและให้ความสำคัญต่อ ตม. 30 เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าคุณจะได้มอบความรับผิดชอบการให้เช่าที่พักอาศัยไว้กับนายหน้าหรือผู้ดูแลก็ตาม หากนายหน้าละเลยที่จะรายงานต่อตม. แล้ว คุณก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและเสียค่าปรับเพราะคุณเป็นเจ้าของเคหสถาน อย่างไรก็ดี ทางสำนักงานฯ ได้อำนวยความสะดวกในการรายงาน ตม. 30 ให้ง่ายขึ้น ด้วยระบบออนไลน์

วิธีการรายงาน ตม. 30
มีวิธี 3 วิธีที่เจ้าของที่พักและผู้ประกอบการสามารถรายงาน ตม. 30

1. ระบบออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เจ้าของที่พักจะต้องสมัครขอชื่อและรหัสผู้ใช้ก่อน ซึ่งสามารถสมัครได้บนหน้าเวปไซต์ http://extranet.immigration.go.th/ ข้อเสียของวิธีการนี้คือ บางทีระบบจะรวนและเมื่อสมัครแล้ว อาจไม่ได้รับชื่อและรหัสผู้ใช้

2. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง เมื่อชาวต่างชาติผู้พักอาศัยทำการกรอกแบบ ตม. 30 (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่นี่) (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่นี่) แล้ว ให้เจ้าของที่พักนำมายื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่

3. ชาวต่างชาติผู้พักอาศัยนำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากแบบ ตม. 30 แล้ว จะต้องมีใบมอบอำนาจของ ตม. 30 จากเจ้าของที่พักแนบมาด้วย (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ การแจ้งรับคนต่างด้าว ที่นี่)โดยให้ชาวต่างชาตินำมายื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่

การรายงาน ตม. 30 จะต้องทำสำหรับชาวต่างชาติผู้พักอาศัย ทุกคน ไม่ใช่เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคณะหรือหนึ่งเคหสถาน พูดให้ง่ายคือ จะต้องรายงาน ทุกคน ที่ต้องใช้วีซ่าในการพำนักในประเทศไทย และ ทุกครั้ง ที่เขาเข้ามาพักอาศัยกับคุณ

ข้อควรระวัง
หากชาวต่างชาติได้เข้าพักในเคหสถานของคุณ (และคุณได้รายงาน ตม. 30 แล้ว) หลังจากเขาเดินทางไปเที่ยว หรือพำนักที่อื่นเป็นระยะเวลาหนึ่งและกลับเข้ามาพักในเคหสถานของคุณอีกครั้ง คุณก็ต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีเดียวที่คุณไม่ต้องรายงานอีกคือ ในกรณีที่ชาวต่างชาติพักกับคุณอย่างต่อเนื่องโดยไม่เข้าพักที่อื่นเลย เพราะในการไปเที่ยวและเข้าพักที่อื่นนั้น สถานที่นั้นก็จะได้รายงาน ตม. 30 ของพวกเขาแล้ว ทำให้ ตม. 30 แรกของคุณเป็นอันสิ้นสุด เมื่อชาวต่างชาติกลับมาพักในเคหสถานของคุณ คุณจึงต้องรายงานพวกเขาอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะต้องรายงานชาวต่างชาติ “ทุกคน” ที่มาอาศัยอยู่กับฉันไหม? ใช่แล้ว มีแบบฟอร์มสำหรับการรายงานหลายบุคคลในคราวเดียว ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หากชาวต่างชาติออกนอกประเทศไปไม่กี่วัน และกลับเข้ามาพำนักกับฉันอีกครั้ง ฉันจะต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้งหรือไม่? ใช่อย่างแน่นอน เมื่อพวกเขาออกนอกประเทศและกลับเข้ามาใหม่ ก็ต้องรายงานใหม่อีกครั้ง
 หากชาวต่างชาติที่พักอาศัยกับฉัน ไปเที่ยวต่างจังหวัด 2-3 วันและกลับมาพักกับฉันใหม่ ฉันจะต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้งหรือไม่? ใช่อย่างแน่นอน เมื่อพวกเขากลับมาพักกับคุณอีกครั้ง คุณก็ต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้ง

คุณสามารถรายงาน ตม. 30 ทางระบบออนไลน์ได้ที่ลิ๊งค์นี้:
https://extranet.immigration.go.th/fn24online/?sessionExpire=true
ในบางที หน้าเวปจะปรากฏว่ามีไวรัส หรือเข้าไม่ได้ แต่เราก็ใช้ลิ๊งค์นี้อยู่ดี
คุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็น คำถาม หรือประสบการณ์ของคุณกับเราด้านล่างนี้

https://2yoa81aiif41f9b1v42zgc9n-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/12/Instructions-for-TM30.pdf

Related Posts

(18) Comments

 1. Naruemon Phaibunsak

  on   said 

  ข้าพเจ้าได้พยายาม Post ใน website: http://www.immigration.go.th แต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วยัง post ไม่ได้ จึงขอ Post ตรงนีี้แล้วกัน

  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบ้าน ที่มีคนต่างด้าว พักอาศัยอญู่ด้วยในฐานะอาสาสมัครหลายท่าน ที่ อ.วังสะพุง จ.เลย สังเกตุว่าบางช่วงจ.น.ท.ของตม.เชียงคาน ก็รับรู้เข้าใจอะไรได้งาย บางช่วงก็เหมือนไม่รู้ว่าจะต้องให้ข้าพเจ้าส่งเอกสารอะไรบ้าง คือดูเหมือนว่าแต่ละคนที่มาประจำที่ ตม.จ.เลย จะเรียนมาจากคนละสำนักเข้าใจเรื่องเดียวกันตามแต่จะแปลความเอาเองยังงั้นแหล่ะ

  เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2017 อาสาสมัคร Australian, Non-B Visa ซึ่งพักอยู่ที่บ้านข้าพเจ้าเป็นเวลาเวลา 8 ปีแล้ว ได้เดินทางกลับจากการไปเยี่ยมเพื่อน 5 วันที่ Cambodia ข้าพเจ้า ได้ศึกษาจาก Website: http://www.immigration.go.th เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย และได้ส่งเอกสารตามที่ Website ชี้แจง คือ 1. แบบการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยสำหรับเจ้าของบ้าน 2. บัญชีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยและ 3.สำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้า 4. ซองเปล่าติดแสมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าเอง ส่งให้กับ ตม.เลย(เชียงคาน) ทางไปรษณีย์ และวันนี้ (3 มิ.ย.) ก็ได้รับ จ.ม.พร้อมเอกสารที่ได้ส่งไปคืนกลับมาจากทาง ตม. ทั้งหมดรวมทั้งซองเปล่าที่จ่าหน้าถึง ตม.เลย พร้อมกระดาษขนาด 10.5 cm.X 6 cm. แนบมา เขียนว่ากรุณาส่งใหม่นะคะ เอกสารไม่ครบ ให้ส่งเอกสารเพิ่มอีกสามรายการคือ 1.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน (เจ้าบ้านเซ้นรับรองสำเนาถูกต้อง) 2.สำเนาหนังสือเดินทางที่มีข้อมูล สำเนาบัตร ตม.6 ของคนต่างด้าว 3.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

  ข้าพเจ้าในฐานะคนไทยเจ้าของบ้านรู้สึกเสียความรู้สึกกับหน่วยงานในประเทศของตนเองมากๆๆๆๆๆๆ ที่ออกกฏระเบียบใหม่โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ดูเหมือนข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่รู้ความรับผิดชอบของตัวเองในสายตาคนต่างชาติ และทาง ตม.เอง ก็ทำงานแบบขอไปที ทั้งๆที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเรา ข้าเจ้ารู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นประเทศไทยที่ทำเรี่องห่วยได้มากขนาดนี้

  ขอความกรุณาช่วย update website ของท่าน และ เพิ่มมาตรฐานการทำงานบริการบุคลากรในหน่วยงานของท่านด้วย เพื่อภาพพจน์ของประเทศไทยเราด้วย

  ขอพระอวยพร

  Reply
  • Bow

   on   said 

   สวัสดีค่ะ คุณNaruemon ใจเย็นๆนะคะ:) กรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ อาจเพราะ TM30 ยังเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่นาน ระบบการทำงาน กฎ กติกาบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้างจนกว่าจะลงตัวจริงๆ ซึ่งบางครั้งในเว็บไซต์ของหน่วยงานเองอาจจะยังไม่ได้อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เลยทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ทางเชียงใหม่บ้านเข้าใจคุณ ผู้เช่า และทางเจ้าหน้าที่นะคะ เพราะเชียงใหม่บ้านเอง บางครั้งก็มีการแจ้งTM30 ด้วยเช่นกันค่ะ และขอแนะนำว่าหากครั้งต่อไป คุณNaruemonจะต้องยื่น TM30 ก็ควรที่จะโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน จะได้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการ และหากเป็นไปได้ควรที่จะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานโดยตรง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นค่ะ ยังไงเชียงใหม่บ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ^^

   Reply
 2. พยายามยื่น online แต่ทำไม่ได้ นี่หรือ ที่ท ่านนายกพยายามผลักดันภาครัฐเป็น Thailand 4.0 แต่ระดับปฎิบัติการเป็น -4.0

  Reply
  • บางทีการยื่นคำร้องแบบออนไลน์ ก็อาจจะล่าช้าหรือมีปัญหาไปบ้างนะคะ ซึ่งภาครัฐเองก็คงกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงค่ะ อีกไม่นานคงจะดีขึ้นค่ะ แต่แนะนำนะคะว่าควรยืนด้วยตัวเอง ที่สำนักงานเลยจะดีกว่าค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดๆ เพราะทางเชียงใหม่บ้านเอง เวลาที่ต้องยื่นแจ้ง ตม.30 ก็มักจะยื่นเองที่ออฟฟิศ เพื่อความชัวร์ค่ะ…Chiangmaibaan

   Reply
 3. wowae

  on   said 

  เพื่่อนชาวออส จะมาพักด้วย เป็นบ้านพักอาศัย จะพัก ประมาณ1.5เดือน ถ้าหากไปแจ้งต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะ ขอรบกวนสอบถามจะได้จัดเตรียมเอกสารก่อนไปคะ

  Reply
  • สวัสดีค่ะ เบื้องต้นเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ค่ะ
   1. แบบฟอร์ม TM30 ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
   2. Coppy Passport ของผู้เข้าพักอาศัย
   3. Coppy Depasture card ของผู้เข้าพักอาศัย
   4. ในกรณีที่เป็นการเช่า ให้แนบสัญญาเช่าไปด้วย
   5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

   โดยที่เจ้าของบ้านต้องเข้าไปแจ้งที่ตม.เอง หลังจากที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ
   ทั้งนี้เพื่อความชัวร์ แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้ง TM30 กับทางเจ้าหน้าที่ ตม.อีกครั้งนะคะ

   ***Chiagmaibaan***

   Reply
 4. โอ

  on   said 

  ถ้าแต่งงานกับต่างชาติโดยเค้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องแสดงตนแบบนี้กับตม 30 เหมือนกันมั๊ยคะ แล้วต้องแจ้งแบบนี้ทุกครั้งที่เค้าเดินทางหรือเปล่าคะ ทั้งๆที่เค้ามีใบรับรองจากมหาวิทยาลัยในการทำงานที่กรุงเทพ

  Reply
  • ต้องแจ้งทุกครั้งค่ะคุณโอ เพราะแม้ว่าจะมี visa และ work permit แล้วก็ตาม เราก็ต้องแจ้งTM30 ทุกครั้งตามข้อกำหนดของกฎหมายนี้ค่ะ หากต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อกับทางสำนักงานตม.ได้โดยตรงเลยนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 5. จิรวุฒิ นฤมิตาภา

  on   said 

  ผมเป็นเจ้าบ้าน เพื่อนฝรั่งมาพักที่บ้านผม วันที่ 22 สค. แม่ผมไปแจ้ง ตม. วันที่ 22 สค. เช่นกัน วันที่ 24 สค ฝรั่ง เดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งผมไม่ได้ถามว่าเขาเที่ยวที่ไหนบ้าง ฝรั่งเข้ามาพักที่บ้านผมวันที่ 1 กย และวันที่ 1 กย ผมเดินทางไป ตม. เพื่อแจ้ง การเข้าพักของต่างด้าว อีกครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ชาย(ที่สาขาพรอมเมนาด้า) ดูเอกสารขาออกเอกสารต่างๆ ที่นำไปให้แล้วบอกว่าเคยแจ้งเข้าพักแล้วนี่ วันที่ 22 สค. ผมบอกว่าไช่ครับ แต่เขาเดินทางไปท่องเที่ยว แล้วกลับมาพักอีกวันที่ 1 กย นี้ พนักงานดูเอกสารแล้วบอกว่า ท่องเที่ยวในไทย ไม่ต้องมาแจ้ง (แต่ในหัวข้อ “คำถามที่พบบ่อย” ท่านบอกให้แจ้ง เอาไงคับ) สุดท้ายผมได้ ใบตอบกลับ ลงวันที่ 22 สค (วันเดิม)

  ปัญหาเกิดขึ้นตอนที่เพื่อนฝรั่งของผมไปต่อวีซ่า เขาโดนปรับ 1600 บาท โดย ตม.ให้เหตุผลว่า “ไม่ได้แจ้งเข้า” เฮ้ย! อะไรกัน ก็วันที่ 1 กย ผมไปแจ้งแล้ว แล้วพนักงานบอกเองว่า เที่ยวในไทยไม่ต้องแจ้ง ใหม่

  ช่วยตอบด้วยครับ ว่าเพื่อนผมสมควรโดนปรับหรือไม่ และถ้าไม่สมควร จะไปรับเงินคืนได้ที่ไหน (ห้ามบอกว่าไม่ได้)
  ** ดูกล้องวงจรปิดได้นะครับ วันที่ 1 เวลาบ่าย 3 โมง ตม. สาขา พรอมเมนาด้า เชียงใหม่ **

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณจิรวุฒิ ในกรณีนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารเนอะ ยังไงลองติดต่อกับทางตม. สาขาที่เราไปแจ้ง เพื่อสอบถามถึงกรณีที่เกิดขึ้น และควรแจ้งชื่อพนักงานที่เราพูดคุยด้วยเมื่อวันที่ 1 กันยายน เพื่อการประสานงานและไขข้อข้องใจให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ^^

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 6. รัชรินทร์ อำพร

  on   said 

  สวัสดีค่ะ..ขอสอบถามค่ะ เนื่องจากว่าแฟนเป็นชาวต่างชาติ เขาจะขอวีซ่าเกษียณมาอยู่ในไทย แล้วเราเป็นเจ้าของคอนโด เราต้องใช้เอกสารใดบ้างเพื่อรับรองว่าเขาจะอยู่คอนโดนี้กะเราเพื่อประกอบการขอวีซ่าของแฟน

  Reply
  • สวัสดีค่ะ เบื้องต้นเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ค่ะ
   1. แบบฟอร์ม TM30 ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
   2. Coppy Passport ของผู้เข้าพักอาศัย
   3. Coppy Depasture card ของผู้เข้าพักอาศัย
   4. ในกรณีที่เป็นการเช่า ให้แนบสัญญาเช่าไปด้วย
   5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

   โดยที่เจ้าของบ้านต้องเข้าไปแจ้งที่ตม.เอง หลังจากที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ
   ทั้งนี้เพื่อความชัวร์ แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้ง TM30 กับทางเจ้าหน้าที่ ตม.อีกครั้งนะคะ

   ***Chiagmaibaan***

   Reply
 7. เมย์

  on   said 

  สวัสดีค่ะ แต่งงานกับสามีต่างชาติค่ะ แล้วสามีจะเดินทางมาพักที่บ้านตนเองซึ่งเป็นชื่อของภรรยาเป็นเวลา 2 อาทิตย์แล้วไม่ได้ไปไหนต่อเลยค่ะ (บ้าน 3 ห้องนอน กม.กำหนดบอก 4 ห้องขึ้นไปนั่นคือสถานประกอบการ) ไม่ทราบว่าต้องแจ้งมั้ยคะ เห็นกฏหมายกำหนดไว้ว่า บ้านเช่า เกสเฮาส์ อพาทเมนท์ โรงแรม เพื่อน สนิท ญาติ แต่ไม่ได้บอกว่า คู่สมรส

  Reply
  • สวัสดีค่ะคุณเมย์ กณีนี้ก็ต้องแจ้งเช่นกันค่ะ เพราะว่าสามีเป็นชาวตางชาติ ซึ่งไม่ว่าเป็นบ้านพักเราเองหรือเปิดให้เช่า ถ้ามีต่างชาติเข้าพักก็ต้องแจ้งค่ะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 8. Thanatip

  on   said 

  รบกวนสอบถามค่ะ ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตม. มีสำนักงานอยู่ตรงไหนไหมคะ ไม่งั้นถ้าต้องเดินทางเข้าเมืองทุกครั้งเพื่อไปยื่นเอกสาร ก็คงแย่แน่ๆ -_- อันนี้ถามเผื่อไว้ เพราะกะว่าปีหน้าจะเปิดห้องพัก 2 ห้อง รับทั้งไทย ทั้ง ตปท. น่ะค่ะ

  แล้วกรณีที่มีคนต่างชาติทำสัญญาเช่ารายปี แบบนี้ เราต้องแจ้งยังไงคะ ขอบคุณค่ะ ^_^

  Reply
  • สวัสดีค่ะ คุณThanatip สำนักงานตม. ที่เชียงใหม่ ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ห้างพรอมเมนาด้าค่ะ เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการค่ะ หากมีต่างชาติเข้าพักไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว ก็ต้องแจ้งตม.ทุกครั้งนะคะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อความชัวร์แนะนำให้โทรสอบถามกับตม. โดยตรงอีกครั้งนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 9. เบญญา

  on   said 

  ระบบการจัดการแย่มากค่ะ มีบัตรคิวแต่ไม่เรียกตามคิว มีไปเพื่ออะไรคะ หน่วยงานระดับนี้น่าจะมีการบริหารที่โปรกว่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 10. รัตติยา

  on   said 

  Website: http://www.immigration.go.th
  ใช้งานไม่ได้ ในฐานะผู้ประกอบการ ไม่สะดวกจะเข้าไปยังสำนักงานได้ เลยใช้วิธีส่งแฟ๊ก แต่ก็เกิดปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ไม่รับรู้ เราส่งเเล้วแต่เค้าบอกยังไม่ได้รับ ส่งเเล้วส่งเลย ถึงส่งไปก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมา พอมีปัญหา ก็เป็นเราที่โดนค่าปรับ แต่ทางหน่วยงานไม่เคยรับผิดชอบความผิดของบุคลากรเลย
  ถ้าเวปไซร์จะใช้งานไม่ได้ ก็อย่ามีเลยคะ ถ้าจะปรับปรุงตลอดการใช้การ ไม่เคยเข้าได้เลยเป็นปีๆ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เพิ่มเพื่อน