การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30

การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30

tm30แบบการแจ้งคนต่างด้าวพักอาศัยคุณได้ให้ชาวต่างชาติพำนักที่บ้านหรือเคหสถานของคุณ หรือไม่? หรือคุณเป็นผู้ประกอบการบ้านเช่าหรือโรงแรม หรือเปล่า?

ถ้าใช่ คุณจำเป็นต้องรู้กฎหมายข้อหนึ่งเกี่ยวกับการให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าคุณจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้ที่พักดังกล่าวหรือไม่

การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30
การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30

กฎหมายฉบับนี้มีมานานแล้วในประเทศไทย แต่ในระยะหลัง เพิ่งจะทำการแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมถึงเคหสถานที่ไม่ใช่โรงแรม

นั่นก็คือ ตม. 30 นั่นเองหรือ พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย”

การที่ต้องแจ้งการเข้าพักภายใน 24 ชั่วโมง เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโหดอยู่ ซึ่งเกิดเนื่องจากมาตรการการป้องกันการก่อการร้าย ที่กำลังคุกคามโลกในปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้ให้ความร่วมมือกับ Interpol และกองกำลังตำรวจนานาชาติ เพื่อช่วยยับยั้งผู้ก่ออาชญากรรมที่เข้ามาหลบหนี และพำนักพักพิงอยู่ในประเทศไทย กฎหมายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการสอดส่องดูแลชาวต่างชาติ ไม่ว่าพวกเขาจะมาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย หรือมาอาศัยอย่างถาวรก็ตาม และยังเป็นการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวของภาครัฐอีกด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นวิธีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใช้เพื่อควบคุมมิให้ชาวต่างชาติอยู่นานเกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด หรือเข้ามาทำงานในประเทศอย่างผิดกฎหมาย

การขยายข้อบัญญัติ

การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30
การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30

การขยายข้อบัญญัติให้ครอบคลุมถึงเคหสถานที่ไม่ใช่โรงแรมนั้น เรียกเสียงฮือฮาในเวปไซต์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะนั่นหมายถึงว่า หากคุณแค่รับแขกต่างประเทศเข้ามาพักในบ้านของคุณ คุณก็ต้องทำการแจ้ง ตม. 30 ไม่อย่างนั้น คุณจะมีความผิดทางกฎหมาย!

โดยปกติแล้ว เมื่อชาวต่างชาติเข้าพักในโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ อพาร์ตเม้นต์ บ้านเช่า หรือสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีห้องพักมากกว่า 4 ห้องขึ้นไป ผู้ประกอบการจะมีหน้าที่ในการทำสำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของพวกเขา และรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่โดยส่วนมากแล้วผู้ประกอบการที่ไม่ใช่โรงแรมมักจะละเลยหรือไม่ทราบถึงบทบัญญัติดังกล่าว เพราะทางรัฐไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มงวดเท่าใดนัก แต่ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป ในปัจจุบันรัฐฯ ได้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเข้มงวด และได้ขยายข้อบัญญัติไปอีกระดับขั้น ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการแล้ว เพื่อนสนิท มิตรสหาย ญาติ หรือใครก็ตามที่ให้ที่พักพิงแก่ชาวต่างชาติ จะจำเป็นต้องทำการรายงานต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นกัน โดยที่การฝ่าฝืนจะมีโทษปรับถึง 1,600บาท ต่อชาวต่างด้าวหนึ่งคน

รัฐฯ มักจะพบการฝ่าฝืนเมื่อชาวต่างชาติเข้าไปเช็คอินครบ 90 วันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือเมื่อเข้าไปขอต่ออายุวีซ่า ซึ่งผู้ถูกปรับจะไม่ใช่ชาวต่างชาติ แต่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขา ดังนั้นคุณควรจะระวังและให้ความสำคัญต่อ ตม. 30 เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าคุณจะได้มอบความรับผิดชอบการให้เช่าที่พักอาศัยไว้กับนายหน้าหรือผู้ดูแลก็ตาม หากนายหน้าละเลยที่จะรายงานต่อตม. แล้ว คุณก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและเสียค่าปรับเพราะคุณเป็นเจ้าของเคหสถาน อย่างไรก็ดี ทางสำนักงานฯ ได้อำนวยความสะดวกในการรายงาน ตม. 30 ให้ง่ายขึ้น ด้วยระบบออนไลน์

วิธีการรายงาน ตม. 30
มีวิธี 3 วิธีที่เจ้าของที่พักและผู้ประกอบการสามารถรายงาน ตม. 30

1. ระบบออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เจ้าของที่พักจะต้องสมัครขอชื่อและรหัสผู้ใช้ก่อน ซึ่งสามารถสมัครได้บนหน้าเวปไซต์ http://extranet.immigration.go.th/ ข้อเสียของวิธีการนี้คือ บางทีระบบจะรวนและเมื่อสมัครแล้ว อาจไม่ได้รับชื่อและรหัสผู้ใช้

2. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง เมื่อชาวต่างชาติผู้พักอาศัยทำการกรอกแบบ ตม. 30 (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่นี่) (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่นี่) แล้ว นำมาให้เจ้าของบ้าน และเจ้าของจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน มายื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่

3. ชาวต่างชาติผู้พักอาศัยนำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากแบบ ตม. 30 แล้ว จะต้องมีใบมอบอำนาจของ ตม. 30 จากเจ้าของที่พักแนบมาด้วย (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ การแจ้งรับคนต่างด้าว ที่นี่)โดยให้ชาวต่างชาตินำมายื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่

การรายงาน ตม. 30 จะต้องทำสำหรับชาวต่างชาติผู้พักอาศัย ทุกคน ไม่ใช่เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคณะหรือหนึ่งเคหสถาน พูดให้ง่ายคือ จะต้องรายงาน ทุกคน ที่ต้องใช้วีซ่าในการพำนักในประเทศไทย และ ทุกครั้ง ที่เขาเข้ามาพักอาศัยกับคุณ

ข้อควรระวัง
หากชาวต่างชาติได้เข้าพักในเคหสถานของคุณ (และคุณได้รายงาน ตม. 30 แล้ว) หลังจากเขาเดินทางไปเที่ยว หรือพำนักที่อื่นเป็นระยะเวลาหนึ่งและกลับเข้ามาพักในเคหสถานของคุณอีกครั้ง คุณก็ต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีเดียวที่คุณไม่ต้องรายงานอีกคือ ในกรณีที่ชาวต่างชาติพักกับคุณอย่างต่อเนื่องโดยไม่เข้าพักที่อื่นเลย เพราะในการไปเที่ยวและเข้าพักที่อื่นนั้น สถานที่นั้นก็จะได้รายงาน ตม. 30 ของพวกเขาแล้ว ทำให้ ตม. 30 แรกของคุณเป็นอันสิ้นสุด เมื่อชาวต่างชาติกลับมาพักในเคหสถานของคุณ คุณจึงต้องรายงานพวกเขาอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย
การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30ฉันจะต้องรายงานชาวต่างชาติ “ทุกคน” ที่มาอาศัยอยู่กับฉันไหม?
ใช่แล้ว มีแบบฟอร์มสำหรับการรายงานหลายบุคคลในคราวเดียว ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30หากชาวต่างชาติออกนอกประเทศไปไม่กี่วัน และกลับเข้ามาพำนักกับฉันอีกครั้ง ฉันจะต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้งหรือไม่?
ใช่อย่างแน่นอน เมื่อออกนอกประเทศและกลับเข้ามาใหม่ ก็ต้องรายงานใหม่อีกครั้ง

การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30 หากชาวต่างชาติที่พักอาศัยกับฉัน ไปเที่ยวต่างจังหวัด 2-3 วันและกลับมาพักกับฉันใหม่ ฉันจะต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้งหรือไม่?
ใช่อย่างแน่นอน เมื่อพวกเขากลับมาพักกับคุณอีกครั้ง คุณก็ต้องรายงาน ตม. 30 อีกครั้ง

คุณสามารถรายงาน ตม. 30 ทางระบบออนไลน์ได้ที่ลิ๊งค์นี้:
https://extranet.immigration.go.th/fn24online/?sessionExpire=true

คุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็น คำถาม หรือประสบการณ์ของคุณกับเราด้านล่างนี้

ชมวีดีโอ ตม.30 ได้ที่นี่

คิดเห็นอย่างไรบอกเราได้นะจ๊ะ

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

Join The Discussion

211 thoughts on “การให้ที่พักอาศัยแก่ชาวต่างชาติ: ไขข้อข้องใจ ตม. 30”

 • Naruemon Phaibunsak

  ข้าพเจ้าได้พยายาม Post ใน website: http://www.immigration.go.th แต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วยัง post ไม่ได้ จึงขอ Post ตรงนีี้แล้วกัน

  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบ้าน ที่มีคนต่างด้าว พักอาศัยอญู่ด้วยในฐานะอาสาสมัครหลายท่าน ที่ อ.วังสะพุง จ.เลย สังเกตุว่าบางช่วงจ.น.ท.ของตม.เชียงคาน ก็รับรู้เข้าใจอะไรได้งาย บางช่วงก็เหมือนไม่รู้ว่าจะต้องให้ข้าพเจ้าส่งเอกสารอะไรบ้าง คือดูเหมือนว่าแต่ละคนที่มาประจำที่ ตม.จ.เลย จะเรียนมาจากคนละสำนักเข้าใจเรื่องเดียวกันตามแต่จะแปลความเอาเองยังงั้นแหล่ะ

  เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2017 อาสาสมัคร Australian, Non-B Visa ซึ่งพักอยู่ที่บ้านข้าพเจ้าเป็นเวลาเวลา 8 ปีแล้ว ได้เดินทางกลับจากการไปเยี่ยมเพื่อน 5 วันที่ Cambodia ข้าพเจ้า ได้ศึกษาจาก Website: http://www.immigration.go.th เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย และได้ส่งเอกสารตามที่ Website ชี้แจง คือ 1. แบบการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยสำหรับเจ้าของบ้าน 2. บัญชีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยและ 3.สำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้า 4. ซองเปล่าติดแสมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าเอง ส่งให้กับ ตม.เลย(เชียงคาน) ทางไปรษณีย์ และวันนี้ (3 มิ.ย.) ก็ได้รับ จ.ม.พร้อมเอกสารที่ได้ส่งไปคืนกลับมาจากทาง ตม. ทั้งหมดรวมทั้งซองเปล่าที่จ่าหน้าถึง ตม.เลย พร้อมกระดาษขนาด 10.5 cm.X 6 cm. แนบมา เขียนว่ากรุณาส่งใหม่นะคะ เอกสารไม่ครบ ให้ส่งเอกสารเพิ่มอีกสามรายการคือ 1.สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน (เจ้าบ้านเซ้นรับรองสำเนาถูกต้อง) 2.สำเนาหนังสือเดินทางที่มีข้อมูล สำเนาบัตร ตม.6 ของคนต่างด้าว 3.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

  ข้าพเจ้าในฐานะคนไทยเจ้าของบ้านรู้สึกเสียความรู้สึกกับหน่วยงานในประเทศของตนเองมากๆๆๆๆๆๆ ที่ออกกฏระเบียบใหม่โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ดูเหมือนข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่รู้ความรับผิดชอบของตัวเองในสายตาคนต่างชาติ และทาง ตม.เอง ก็ทำงานแบบขอไปที ทั้งๆที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเรา ข้าเจ้ารู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นประเทศไทยที่ทำเรี่องห่วยได้มากขนาดนี้

  ขอความกรุณาช่วย update website ของท่าน และ เพิ่มมาตรฐานการทำงานบริการบุคลากรในหน่วยงานของท่านด้วย เพื่อภาพพจน์ของประเทศไทยเราด้วย

  ขอพระอวยพร

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ คุณNaruemon ใจเย็นๆนะคะ:) กรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ อาจเพราะ TM30 ยังเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่นาน ระบบการทำงาน กฎ กติกาบางอย่างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้างจนกว่าจะลงตัวจริงๆ ซึ่งบางครั้งในเว็บไซต์ของหน่วยงานเองอาจจะยังไม่ได้อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เลยทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ทางเชียงใหม่บ้านเข้าใจคุณ ผู้เช่า และทางเจ้าหน้าที่นะคะ เพราะเชียงใหม่บ้านเอง บางครั้งก็มีการแจ้งTM30 ด้วยเช่นกันค่ะ และขอแนะนำว่าหากครั้งต่อไป คุณNaruemonจะต้องยื่น TM30 ก็ควรที่จะโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน จะได้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการ และหากเป็นไปได้ควรที่จะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานโดยตรง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นค่ะ ยังไงเชียงใหม่บ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ^^

   Reply
  • babe it’s cold out side.

   เห็นด้วยมากๆเลยค่ะ เว็บไซต์บางแห่งไม่อัพเดท ทำให้คนเข้าไปดูได้ข้อมูลไม่ครบ

   Reply
   • ศรัญญา

    ถ้าสามีเป็นชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่กับเราเราต้องแจ้งด้วยไหมคะ

    Reply
    • Bow

     แจ้งค่ะ จะได้ไม่มีปัญาเรื่องต่อวีซ่าค่ะ

     Reply
  • เอมี่

   ตม 30 ขอแนะนำนะคะ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ตามที่เข้าใจ นะคะ
   กฏหมายนี้มีมานานแล้ว เอกสารที่ต้องยื่นประกอบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะการจะเปลี่ยนกฏหมาย น่าจะใช้เวลาหน่อย ที่ทุกคนเข้าใจว่าเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อก่อนไม่เคร่ง พอเขาเริ่มทำตามกฏหมายจริงๆ ก็ว่าเขาเปลี่ยนแปลงกฏหมาย
   ตอนนี้ง่ายมาก สมัครขอแจ้งทางออนไลน์ได้ แค่วันเดียว ทาง ตม ก็อนุมัติ ให้ username กับ Password มา ครั้งต่อไป ชาวต่างชาติมาพัก ก็สะดวก แจ้งทางออนไลน์ได้เลย
   ยิ่งกว่านั้น นอกจากรายงานออนไลน์ผ่านเวป แล้ว ยังโหลด application รายงานผ่าน แอฟ ในมือถือได้ด้วย Section 38

   Reply
   • Jah

    ถูกต้องค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

    Reply
 • ink

  พยายามยื่น online แต่ทำไม่ได้ นี่หรือ ที่ท ่านนายกพยายามผลักดันภาครัฐเป็น Thailand 4.0 แต่ระดับปฎิบัติการเป็น -4.0

  Reply
  • Bow

   บางทีการยื่นคำร้องแบบออนไลน์ ก็อาจจะล่าช้าหรือมีปัญหาไปบ้างนะคะ ซึ่งภาครัฐเองก็คงกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงค่ะ อีกไม่นานคงจะดีขึ้นค่ะ แต่แนะนำนะคะว่าควรยืนด้วยตัวเอง ที่สำนักงานเลยจะดีกว่าค่ะ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใดๆ เพราะทางเชียงใหม่บ้านเอง เวลาที่ต้องยื่นแจ้ง ตม.30 ก็มักจะยื่นเองที่ออฟฟิศ เพื่อความชัวร์ค่ะ…Chiangmaibaan

   Reply
 • wowae

  เพื่่อนชาวออส จะมาพักด้วย เป็นบ้านพักอาศัย จะพัก ประมาณ1.5เดือน ถ้าหากไปแจ้งต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะ ขอรบกวนสอบถามจะได้จัดเตรียมเอกสารก่อนไปคะ

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ เบื้องต้นเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ค่ะ
   1. แบบฟอร์ม TM30 ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
   2. Coppy Passport ของผู้เข้าพักอาศัย
   3. Coppy Depasture card ของผู้เข้าพักอาศัย
   4. ในกรณีที่เป็นการเช่า ให้แนบสัญญาเช่าไปด้วย
   5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

   โดยที่เจ้าของบ้านต้องเข้าไปแจ้งที่ตม.เอง หลังจากที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ
   ทั้งนี้เพื่อความชัวร์ แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้ง TM30 กับทางเจ้าหน้าที่ ตม.อีกครั้งนะคะ

   ***Chiagmaibaan***

   Reply
   • ฐิติรัตน์ ชูโชติรส

    แล้วถ้าไม่ได้เป็นการให้เช่าล่ะคะ แต่ให้มาพักเพราะว่าเป็นคนรู้จักกัน จะต้องมีเอกสารอย่างอื่นไหมคะ เช่น จดหมายชี้แจงว่า คนที่มาพักเป็นแขกไม่ใช่ผู้เช่า หรืออะไรแบบนั้นน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

    Reply
    • Bow

     ในกรณีที่ไม่ได้เป็นการเช่าก็ต้องแจ้งค่ะ แค่กรอกตามแบบฟอร์มที่ตม.ให้มาว่าต่างชาติคนนี้จะพักที่บ้านเรากี่วัน ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ โดยเจ้าของบ้านต้องไปแจ้งเองนะคะ เตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมแล้วเข้าไปแจ้งได้เลยค่ะ

     ***Chiangmaibaan.com***

     Reply
     • Jimmy

      พยายามยื่นของ user/password มา 5 ครั้งแล้ว ได้รับ email ตอบกลับให้ยื่นใหม่ทุกครั้ง ไม่เข้าใจว่าต้องใช้เอกสารอะไร email ที่ตอบกลับก็เหมือนเป็น auto reply ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มทุกครั้ง เช่นใบอนุญาตประกอบการ การเสียภาษี ซึ่งไม่มีน่ะ จะให้ทำอย่างไร แนบสำเนาประชาชน ทะเบียนบ้านก็ไม่พอ จะให้ไปติดต่อด้วยตนเองตลอด เอกสารที่ขอก็ไม่ชัดเจน ในลงทะเบียน online ใหม่ตลอด พอลงทะเบียนใหม่ ก็บอกว่าเคยใช้บ้านเลขที่นี้ลงทะเบียนแล้ว ทำไม่ได้ สรุปให้ทำยังไงกัน ไทยแลนด์ 4.0 คงอีกยาวไกล บอกมาเลยดีกว่าว่า มายื่นตัวเป็นๆ ช่องทางเดียวเท่านั้น online น่ะไว้แค่โชว์ว่าไอก็มีช่องทางนี้ด้วยนะ แต่วงเล็บไว้ใช้ไม่ได้ค่าาา

     • Bow

      อาจจะเป็นที่ระบบของทางรัฐค่ะ ซึ่งอาจจะยังไม่เสถียรเลยทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น แนะนำให้ไปยื่นเองที่ตม.ใกล้บ้านดีกว่าค่ะ ป้องกันความผิดพลาด จะได้สบายใจหายห่วงด้วยนะคะ

      ***Chiangmaibaan.com***

    • Pawinee Klahan

     อยากถามว่าแล้วถ้าสามีที่จดทะเบียนสมรสแล้วมีลูกด้วยกันแต่เรามีบ้านอยู่เมืองไทยแล้วดิฉันเป็นเจ้าบ้านเวลากลับไปเที่ยวเมืองไทยหนึ่งเดือนเราต้องแจ้งไหมคะส่วนลูกสองคนมีบัตรไทยค่ะจากเบลเยี่ยมค่ะ

     Reply
     • Bow

      แจ้งค่ะ เจ้าบ้านเตรียมเอกสารไปยื่นแจ้งได้เลยค่ะ

   • ลัดดาวัลย์ เคสท์เนอร์

    สวัสดีค่ะ ดิฉันพาลูกมาจากเยอรมัน มาพักอาศัยที่บ้านเกิดของตัวเอง เด็ก 1ขวบ กับเด็ก 3ขวบ แต่ก่อนหน้านั้นได้ท่องเที่ยวอยู่และพักตามโรงแรง
    แต่2เดือนหลังมาพักที่บ้านเกิดของตัวเอง แฟนบอกให้ไปแจ้ง ที่ ต.ม ที่จังหวัด ที่ตัวเองอยู่ แต่ดิฉันก็ไปแจ้ง คือปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยคะ ว่าดิฉันต้องไปแจ้งที่ ต.ม ไหม?
    แกบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน แต่ทางผู้ใหญ่บ้านรับทราบแล้วว่างั้น !! ตกลงดิฉันต้องไปแจ้งที่ ต.ม หรือป่าว
    คะ! ไม่อยากเสียค่าปรับคะ *** ลูกดิฉันทำวีซ่า มา พำนัก 90 วันคะ

    Reply
 • โอ

  ถ้าแต่งงานกับต่างชาติโดยเค้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องแสดงตนแบบนี้กับตม 30 เหมือนกันมั๊ยคะ แล้วต้องแจ้งแบบนี้ทุกครั้งที่เค้าเดินทางหรือเปล่าคะ ทั้งๆที่เค้ามีใบรับรองจากมหาวิทยาลัยในการทำงานที่กรุงเทพ

  Reply
  • Bow

   ต้องแจ้งทุกครั้งค่ะคุณโอ เพราะแม้ว่าจะมี visa และ work permit แล้วก็ตาม เราก็ต้องแจ้งTM30 ทุกครั้งตามข้อกำหนดของกฎหมายนี้ค่ะ หากต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อกับทางสำนักงานตม.ได้โดยตรงเลยนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 • จิรวุฒิ นฤมิตาภา

  ผมเป็นเจ้าบ้าน เพื่อนฝรั่งมาพักที่บ้านผม วันที่ 22 สค. แม่ผมไปแจ้ง ตม. วันที่ 22 สค. เช่นกัน วันที่ 24 สค ฝรั่ง เดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งผมไม่ได้ถามว่าเขาเที่ยวที่ไหนบ้าง ฝรั่งเข้ามาพักที่บ้านผมวันที่ 1 กย และวันที่ 1 กย ผมเดินทางไป ตม. เพื่อแจ้ง การเข้าพักของต่างด้าว อีกครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ชาย(ที่สาขาพรอมเมนาด้า) ดูเอกสารขาออกเอกสารต่างๆ ที่นำไปให้แล้วบอกว่าเคยแจ้งเข้าพักแล้วนี่ วันที่ 22 สค. ผมบอกว่าไช่ครับ แต่เขาเดินทางไปท่องเที่ยว แล้วกลับมาพักอีกวันที่ 1 กย นี้ พนักงานดูเอกสารแล้วบอกว่า ท่องเที่ยวในไทย ไม่ต้องมาแจ้ง (แต่ในหัวข้อ “คำถามที่พบบ่อย” ท่านบอกให้แจ้ง เอาไงคับ) สุดท้ายผมได้ ใบตอบกลับ ลงวันที่ 22 สค (วันเดิม)

  ปัญหาเกิดขึ้นตอนที่เพื่อนฝรั่งของผมไปต่อวีซ่า เขาโดนปรับ 1600 บาท โดย ตม.ให้เหตุผลว่า “ไม่ได้แจ้งเข้า” เฮ้ย! อะไรกัน ก็วันที่ 1 กย ผมไปแจ้งแล้ว แล้วพนักงานบอกเองว่า เที่ยวในไทยไม่ต้องแจ้ง ใหม่

  ช่วยตอบด้วยครับ ว่าเพื่อนผมสมควรโดนปรับหรือไม่ และถ้าไม่สมควร จะไปรับเงินคืนได้ที่ไหน (ห้ามบอกว่าไม่ได้)
  ** ดูกล้องวงจรปิดได้นะครับ วันที่ 1 เวลาบ่าย 3 โมง ตม. สาขา พรอมเมนาด้า เชียงใหม่ **

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ คุณจิรวุฒิ ในกรณีนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารเนอะ ยังไงลองติดต่อกับทางตม. สาขาที่เราไปแจ้ง เพื่อสอบถามถึงกรณีที่เกิดขึ้น และควรแจ้งชื่อพนักงานที่เราพูดคุยด้วยเมื่อวันที่ 1 กันยายน เพื่อการประสานงานและไขข้อข้องใจให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ^^

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
  • ๋๊JU

   ทำไมในรายละเอียดบอกว่าปรับเจ้าของที่พัก ไม่ได้ปรับต่างชาติ
   ในกรณีคุณ ทำไมเขาถึงปรับชาวต่างชาติ สับสนเลยค่ะ

   Reply
 • รัชรินทร์ อำพร

  สวัสดีค่ะ..ขอสอบถามค่ะ เนื่องจากว่าแฟนเป็นชาวต่างชาติ เขาจะขอวีซ่าเกษียณมาอยู่ในไทย แล้วเราเป็นเจ้าของคอนโด เราต้องใช้เอกสารใดบ้างเพื่อรับรองว่าเขาจะอยู่คอนโดนี้กะเราเพื่อประกอบการขอวีซ่าของแฟน

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ เบื้องต้นเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ค่ะ
   1. แบบฟอร์ม TM30 ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
   2. Coppy Passport ของผู้เข้าพักอาศัย
   3. Coppy Depasture card ของผู้เข้าพักอาศัย
   4. ในกรณีที่เป็นการเช่า ให้แนบสัญญาเช่าไปด้วย
   5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน

   โดยที่เจ้าของบ้านต้องเข้าไปแจ้งที่ตม.เอง หลังจากที่ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ
   ทั้งนี้เพื่อความชัวร์ แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้ง TM30 กับทางเจ้าหน้าที่ ตม.อีกครั้งนะคะ

   ***Chiagmaibaan***

   Reply
   • Tukky

    ตัวสัญญาเช่าเป็นสำเนาได้ไหมคะ

    Reply
    • Bow

     ได้ค่ะ

     Reply
 • เมย์

  สวัสดีค่ะ แต่งงานกับสามีต่างชาติค่ะ แล้วสามีจะเดินทางมาพักที่บ้านตนเองซึ่งเป็นชื่อของภรรยาเป็นเวลา 2 อาทิตย์แล้วไม่ได้ไปไหนต่อเลยค่ะ (บ้าน 3 ห้องนอน กม.กำหนดบอก 4 ห้องขึ้นไปนั่นคือสถานประกอบการ) ไม่ทราบว่าต้องแจ้งมั้ยคะ เห็นกฏหมายกำหนดไว้ว่า บ้านเช่า เกสเฮาส์ อพาทเมนท์ โรงแรม เพื่อน สนิท ญาติ แต่ไม่ได้บอกว่า คู่สมรส

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะคุณเมย์ กณีนี้ก็ต้องแจ้งเช่นกันค่ะ เพราะว่าสามีเป็นชาวตางชาติ ซึ่งไม่ว่าเป็นบ้านพักเราเองหรือเปิดให้เช่า ถ้ามีต่างชาติเข้าพักก็ต้องแจ้งค่ะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 • Thanatip

  รบกวนสอบถามค่ะ ที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ตม. มีสำนักงานอยู่ตรงไหนไหมคะ ไม่งั้นถ้าต้องเดินทางเข้าเมืองทุกครั้งเพื่อไปยื่นเอกสาร ก็คงแย่แน่ๆ -_- อันนี้ถามเผื่อไว้ เพราะกะว่าปีหน้าจะเปิดห้องพัก 2 ห้อง รับทั้งไทย ทั้ง ตปท. น่ะค่ะ

  แล้วกรณีที่มีคนต่างชาติทำสัญญาเช่ารายปี แบบนี้ เราต้องแจ้งยังไงคะ ขอบคุณค่ะ ^_^

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ คุณThanatip สำนักงานตม. ที่เชียงใหม่ ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ห้างพรอมเมนาด้าค่ะ เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการค่ะ หากมีต่างชาติเข้าพักไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว ก็ต้องแจ้งตม.ทุกครั้งนะคะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อความชัวร์แนะนำให้โทรสอบถามกับตม. โดยตรงอีกครั้งนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 • เบญญา

  ระบบการจัดการแย่มากค่ะ มีบัตรคิวแต่ไม่เรียกตามคิว มีไปเพื่ออะไรคะ หน่วยงานระดับนี้น่าจะมีการบริหารที่โปรกว่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

  Reply
 • รัตติยา

  Website: http://www.immigration.go.th
  ใช้งานไม่ได้ ในฐานะผู้ประกอบการ ไม่สะดวกจะเข้าไปยังสำนักงานได้ เลยใช้วิธีส่งแฟ๊ก แต่ก็เกิดปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ไม่รับรู้ เราส่งเเล้วแต่เค้าบอกยังไม่ได้รับ ส่งเเล้วส่งเลย ถึงส่งไปก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมา พอมีปัญหา ก็เป็นเราที่โดนค่าปรับ แต่ทางหน่วยงานไม่เคยรับผิดชอบความผิดของบุคลากรเลย
  ถ้าเวปไซร์จะใช้งานไม่ได้ ก็อย่ามีเลยคะ ถ้าจะปรับปรุงตลอดการใช้การ ไม่เคยเข้าได้เลยเป็นปีๆ

  Reply
 • นายสมฤทธิ์ แสนทวีสุข

  ทางบริษัทฯ รับพนักงานกัมพูชา มีวีซ่าฯ MOU ได้ 2 ปี ทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ แต่พักอาศัยอยู่ที่ ราม 2 ซึ่งเป็นเขตของกรุงเทพฯ (ได้แจ้งตำรวจสน.อุดมได้รับทราบแล้ว)
  คำถาม อยากทราบว่า พนักงานกัมพูชา ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ
  แต่ไปพักอาศัยที่ ราม 2 ซึ่งเป็นเขตของกรุงเทพฯ อยากทราบว่า ผิดกฎหมายของ ตม.ไหม

  Reply
  • Bow

   ไม่ผิดค่ะ ถ้าหากพนักงานกัมพูชา พักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งตม. ไว้ ซึ่งในที่นี้คือที่ราม 2 ค่ะ โดยไม่ได้ออกไปพักอาศัยที่อื่น แต่ถ้าเขาไปพักอาศัยที่อื่น เช่นไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด แล้วมีการแจ้งว่าเขาเข้าพักที่นั่น แล้วพอกลับมาพักที่เดิม ที่ราม 2 แต่ไม่ไปแจ้งตม.ว่ากลับมาแล้ว ถึงจะมีความผิดค่ะ และเพื่อความมั่นใจกรุณาติดต่อสอบถามกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 • Warin Yangprakon

  มีสามีเป็นคนต่างชาติ แล้วเขาจะมาพักที่จังหวัดสุรินทร์บ้านของดิฉัน คำถามคือเราจะไปแจ้งใด้ที่ใหนค่ะ?

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ คุณWarin ในกรณีนี้จะสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดค่ะ โดยเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อม แล้วรีบยื่นเรื่องภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่สามีของคุณเข้าพักที่บ้านนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยได้เลยค่ะ
   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 • Red G

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้เช่าคอนโดอยู่ และต้องการหลักฐานการแจ้งที่พักเพื่อใช้ยื่นขอวีซ่า แต่ทางคอนโดบอกว่าไม่สามารถค้นหาข้อมูลของแฟนได้ เข้าพักตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559
  จนถึงปัจจุบัน โดยส่วนตัวไม่ทราบว่าถ้าได้มีการย้ายที่อยู่จะต้องแจ้งใหม่ทุกครั้ง ด้วยที่ผ่านมาเราอาศัยที่คอนโดเป็นหลักและมีบางครั้งที่ไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ2-3วัน เราก็ไม่ได้แจ้งกับทางคอนโดว่าเราจะเดินทางไปไหน หรือกลับมาแล้ว ในกรณีนี้ทางคอนโดสามารถลงทะเบียนใหม่ให้ได้ไหมคะ

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ คุณRed โดยปกติแล้วถ้าเป็นการเช่าคอนโด เจ้าของคอนโดห้องนั้นจะต้องยื่นแจ้งตม. ให้เราครั้งแรก หลังจากที่เข้าพักอาศัย ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่ทราบว่าทางคุณRed ได้มีการพูดคุย หรือได้รับเอกสารตอบกลับการลงทะเบียนจากทางเจ้าของห้องเช่าหรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าเจ้าของอาจจะไม่ได้แจ้งกับตม.ให้เรานะคะ ดังนั้นควรติดต่อกับเจ้าของห้องเพื่อสอบถาม และหลังจากนั้นให้รีบไปยื่นเอกสารแจ้งตม.ทันที และต้องเสียค่าปรับประมาณ 1,600 บาทค่ะ แล้วจึงจะได้รับใบ Rgister กลับมา เพื่อใช้ต่อวีซ่าค่ะ

   และในกรณีที่เข้าพักและมีการลงทะเบียนครั้งแรกโดยเจ้าของห้องแจ้งให้แล้วเรียบร้อย และหลังจากนั้นชาวต่างชาติมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หากกลับเข้ามาในประเทศไทยหรือที่ห้องเช่านี้แล้ว ให้ชาวต่างชาติเข้าไปรายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตม. ทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าเรากลับมาพักที่เดิมแล้วด้วยตัวเองค่ะ

   ส่วนคำถามเพิ่มเติมอื่นๆ หรือสอบถามเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งตม. แนะนำว่าให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานตม.ในเขตจังหวัดที่อาศัยโดยตรงนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 • nat

  รบกวนสอบถามด้วยนะคะว่า หากชาวต่างชาติมี ตม.30 ที่เคยเช่าบ้านคนเก่าอยู่แล้ว แล้วจะมาเช่ากับเรา ต้องใช้ตัวเดิม แล้วให้เค้าเปลี่ยนที่อยู่ได้ไม้คะ หรือหาก ตม.30 เค้าขาดช่วงต้องทำอย่างไรคะ

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ คุณNat ในกรณีนี้หมายถึงว่า ชาวต่างชาติเคยเช่าที่อื่นมาก่อน แล้วตอนนี้จะมาเช่าบ้านของเราแบบนี้ใช่ไหมคะ
   ในกรณีนี้ ถ้าเขาเริ่มเช่าบ้านเรา วันแรกที่เขาเข้าอยู่ คุณNat ต้องนำเอกสารที่ตม.ระบุไว้ ไปแจ้งที่สำนักงานตม.ในเขตพื้นที่ที่เราอยู่ค่ะ โดยที่เราแจ้งครั้งแรกให้เขาแล้วก็จบค่ะ โดยที่ไม่เกี่ยวกับการแจ้งเข้าของเจ้าของบ้านเช่าคนก่อนนะคะ

   **แถมค่ะ เจ้าของบ้านจะแจ้งตม.ให้เพียงครั้งเดียว ก็คือตอนที่แจ้งเข้าครั้งแรก และถ้าหลังจากนั้นเขามีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เมื่อกลับมาแล้วให้เขาไปรายงานตัวที่ตม.เองค่ะ ว่ากลับเข้ามาแล้ว จะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลังค่ะ

   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เพื่อความชัวร์กรุณาติดต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ของท่านนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 • Fluke

  อยากสอบถามว่าเพื่อนจะมาพักที่หอพัก แล้วอยากจะยื่น ตม 30 เอง นี่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ จากเจ้าของหอและตัวของเค้าเอง

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ ในกรณีนี้ การยื่นตม.30 เจ้าของจะต้องเป็นคนยื่นนะคะ โดยต้องยื่นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ชาวต่างชาติเข้าพัก ถ้าตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ ก็อนุโลมให้ไปยื่นได้ในวันทำการถัดไปค่ะ ดังนั้นเอกสารในส่วนของเจ้าของก็คือ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนค่ะ ส่วนของชาวต่างชาติ ก็มีสำเนาพาสปอร์ต สำเนาหน้าวีซ่าไทย สำเนา Departure card และ สัญญาเช่าห้อง(ถ้ามี) แล้วก็ให้เจ้าของไปยื่นที่ตม. หรือยื่นออนไลน์ก็ได้ค่ะ เพื่อข้อมูลที่แน่นอน รบกวนติดต่อสำนักงานตม. ที่จะไปยื่นแจ้ง ว่าจะต้องใช้เอกสารใดบ้างจะดีกว่าค่ะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
   • Fluke

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

    ถ้าชาวต่างชาติไปยื่นเองต้องมีใบมอบอำนาจไปยื่นแทนเจ้สของที่พักใช่มั้ยคะ

    Reply
   • kai

    กรณีชาวต่างชาติ ยื่น ตม.30 เอง ..ในฐานะเจ้าบ้านเรามีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรว่า เสร็จสิ้น สมบูรณ์ เรียบร้อย

    Reply
    • Bow

     สวัสดีค่ะคุณ Kai ในกรณีนี้ หมายถึงว่าตั้งแต่ครั้งแรกคุณไม่ได้ยื่นตม.ให้ แต่ให้เขาไปยื่นเองใช่ไหมคะ ซึ่งกรณีนี้แนะนำว่า คุณต้องไปยื่นให้เขาเองค่ะ เพราะการยื่นตม. เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านโดยตรง ซึ่งเราจะสบายใจกว่าค่ะ แต่ถ้าต่างชาติไปแจ้งเอง คุณก็สามารถขอ Coppy เอกสารตม. ที่ได้รับกลับมาหลังจากที่เขายื่นแล้วค่ะ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาแจ้งตม.แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานตม. ใกล้บ้านนะคะ

     ***Chiangmaibaan.com***

     Reply
 • B

  ถ้าเด็กต่างชาติกลับออกประเทศตัวเองไปแล้ว ต้องไปแจ้งออกที่ศูนย์ฯแจ้งวัฒนะไหมคะ ถ้าแจ้งต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

  ขอบคุณคะ

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะคุณ B

   ในกรณีที่กลับประเทศไปแล้ว ไม่ต้องแจ้งออกที่ศูนย์แล้วค่ะ แต่ถ้าเค้ากลับมาใหม่ ต้องแจ้งตม.ใหม่อีกครั้งนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 • cha…

  ตม.30 แจ้งที่ ตม.จังหวัดแล้ว ต้องแจ้ง สถานีตำรวจที่ ที่พักนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ สภ. นั้นรับผิดชอบหรือไม่ หรือหากไม่อยากเข้าไปแจ้งใน ตม.ในจังหวัด จะแจ้ง สถานีตำรวจ ในพื้นที่ ที่เข้าพักนั้น ได้หรือไม่

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะคุณ cha การแจ้งตม. แนะนำให้แจ้งที่ตม.ในจังหวัดนะคะ ตามขั้นตอนเลยค่ะ ถ้าแจ้งที่สถานีตำรวจไม่มีผลนะคะ ยังไงก็ต้องไปตม.ค่ะ ยอมเสียเวลานิดหน่อยเพื่อตัดปัญหายุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ

   ***Chiangmaibaan***

   Reply
 • Suwannee’s

  สวัสดีค่ะ
  ถ้าเจ้าบ้านเป็นภรรยา
  และจะเอาชื่อสามีต่างชาติแจ้งเข้าทะเบียนบ้านแล้ว.
  จะต้องแจ้งที่พักอาศัยอยู่หรือไม่ค่ะ?
  เพราะเราครอบครัวเดินทางบ่อยครั้ง.

  Reply
 • Jinny

  หากยื่น​ตม.30 เกินกำหนด​ 24 ชม.​มีผลอย่างไรคะ​

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะ คุณJinny หากยื่นตม.เกินกำหนดระยะเวลา จะถูกปรับ 1,600 บาท ค่ะ ดังนั้นควรแจ้งตม.ให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
   หากในกรณีที่ชาวต่างชาติเข้าพักตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันเสาร์ – อาทิตย์ สามารถเข้าไปแจ้งได้ในวันที่ตม.เปิดทำการปกติค่ะ
   ยกตัวอย่างเช่น เข้าพักวันเสาร์ แต่ตม.หยุด ก็ให้ไปแจ้งเข้าได้ในวันจันทร์ค่ะ
   ส่วนรายละเอ