Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร

Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร

การปล่อยเช่าบ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งหนทางทำเงิน สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเจ้าของ ดังคำกล่าวที่ว่า อสังหาริมทรัพย์ซื้อไว้ไม่เสียหลาย มีแต่สร้างกำไรและรายได้เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลในอนาคต

แต่นอกเหนือจากรายได้ที่เข้ามา เจ้าของกลับเห็นว่าการบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมความเสื่อมโทรมจากผู้เช่านั้นกลับกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่ตามมาเป็นพรวน จึงทำให้การปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น “ได้ไม่คุ้มเสีย” ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีหนทางใดๆ ที่ตัดปัญหาความยุ่งยากให้พ้นไป ดังนั้น เจ้าของบ้านหรือคอนโด จึงมักจะเลือกใช้บริการจากบริษัทที่รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แทน ซึ่งเราขอแนะนำ “เพอร์เฟคโฮมส์ เมเนจเมนท์ เชียงใหม่” (Perfect Homes Management Chiang Mai) บริการบริหารและดูแลสินทรัพย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เพอร์เฟคโฮมส์ เชียงใหม่ (Perfect Homes Chiang Mai) เอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อมเปิดประสบการณ์สร้างรายได้สุดคุ้มค่าจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ ให้กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้คุณแบบสบายๆ!

ขอบเขตการให้บริการและค่าธรรมเนียมการจัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์

ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือในจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย หรือแม้แต่ต่างประเทศ Perfect Homes ยินดีให้บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรด้วยความเต็มใจ สำหรับเจ้าของอาคารชุด หรือที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดและขอบข่ายการให้บริการดังนี้

Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร
Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร
 • การประเมินทรัพย์สินเบื้องต้น

เพอร์เฟคโฮม เมเนจเมนท์ บริการแนะนำเรทราคาเช่าห้องที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะการณ์การตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และโอกาสในการเช่าให้สูงขึ้น

 • การตลาดเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์

หลังจากมีการปรับปรุงห้องให้สวยงาม พร้อมสำหรับเปิดรับผู้เช่าแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ตามช่องทางต่างๆ ที่เรามี เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

 • การเลือกสรรและการจัดวางตำแหน่งผู้เช่า

Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจรจากการที่ผู้เช่าได้ทำการเตรียมดำเนินการและตกลงทำสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่กำหนดและมีผลผูกพันตามกฎหมายไปพร้อมๆ กับการจัดทำรายการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์และกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเช่าอยู่ เพื่อเป็นหลักประกันในความเสียหาย การค้างชำระเงิน ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด หรือการเพิ่ม การปรับเปลี่ยนทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าในระหว่างการเช่า เราจึงมีนโยบายการเรียกเก็บเงินประกันจากผู้เช่าไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเจ้าของเอง และหากผู้เช่ามีความต้องการที่จะจัดส่งบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ เจ้าของจะรับดำเนินการแจ้งให้นิติบุคคลทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เช่า อีกทั้งเจ้าของจะต้องแจ้งการพักอาศัยของชาวต่างชาติในเคหะสถานของตน หรือที่เราเรียกว่า ตม.30 (TM. 30) ภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติด้วย

 • การบำรุงรักษาและฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์

การบำรุงดูแลรักษารวมถึงการปรับปรุงฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์ จะให้บริการโดยทีมผู้รับเหมาในเครือข่ายของทาง Perfect Homes

 • การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ในกรณีที่มีการละเมิดสัญญาเช่าเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้างชำระค่าเช่าหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อทรัพย์สิน ก็มีการดำเนินการแก้ไขทันทีอย่างเหมาะสม หากเป็นปัญหาหนักหน่วง เราจะปรึกษาหารือกับเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง และดำเนินการตามวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาก่อนต่อไป

 • การเข้าถึงงบการเงินรายเดือนสำหรับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์

เจ้าของสามารถติดตามรายได้จากการเช่าอาคารชุดและการทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งหมดได้ผ่านระบบออนไลน์ที่ปลอดภัย ด้วยราคาที่เหมาะสมและการบริหารงานที่โปร่งใส เราขอรับรองว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แอบแฝงในแต่ละสัญญาเช่า เราแค่เรียกเก็บเพียง 5% เป็นค่าบริการจากรายได้ค่าเช่าอาคารชุดตลอดช่วงระยะเวลาของการเช่า

ประโยชน์ของการใช้บริการการจัดการอสังหาริมทรัพย์กับ Perfect Homes

 • ช่วยให้การเช่าอสังหาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร
Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร

ที่ Perfect Homes เราได้มีการนัดประชุมร่วมกับผู้ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์หลายพันรายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ และและหาแนวทางป้องกันและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจุดนี้ทำให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมต่อทั้งผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่า

 • การเพิ่มจำนวนผู้เช่าและคงรักษาผู้เช่าเดิมไว้

จากประสบการณ์การทำงานของเรา ผู้เช่าส่วนใหญ่มีความสุขกับการพักอาศัยโดยปราศจากปัญหาใดๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำให้ผู้เช่ามีแนวโน้มที่จะยืดระยะเวลาการทำสัญญาเช่าและทำให้คุณมีรายได้จากค่าเช่าได้อย่างยั่งยืนยาวนาน

 • ลดโอกาสห้องว่าง

จากการกำหนดราคาค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายผู้ปล่อยเช่าและผู้เช่า การนำเสนอคอนโดด้วยมุมที่สวยที่สุด และมุมมองสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ทำให้เราเข้าถึงตลาดผู้เช่าได้มากขึ้น จึงช่วยให้ห้องว่างน้อยลง

 • การปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินก่อนทำสัญญา

เจ้าของทรัพย์สินมักต้องพบเจอกับปัญหาทรัพย์สินเกิดความเสียหาย และประสบปัญหาความพร้อมในการใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญเสียในอนาคต และเพื่อให้ผู้เช่ามีความพึงพอใจในการอยู่อาศัย เราและผู้เช่าจึงมีการสำรวจทรัพย์สินต่างๆภายในบ้านหรือคอนโด ก่อนการทำสัญญาเช่า หากพบสิ่งของเสียหาย ใช้การไม่ได้เราจะดำเนินการซ่อมแซมให้พร้อมใช้เสียก่อน เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร
Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร

การควบคุมค่าเช่าและสัญญาเช่าอื่นๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น

เพราะเรามีข้อตกลงร่วมกันที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ที่กำหนดให้มีการเก็บค่าปรับหากผู้เช่าชำระเงินล่าช้า และยังมีข้อกำหนดป้องกันภัยคุกคามจากการขับไล่ผู้เช่า ซึ่งถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ยังไม่รวมถึงกรณีที่ Perfect Homes หักเฉพาะค่าธรรมเนียมการจัดการคอนโดเมื่อได้รับค่าเช่าแล้ว และเป็นสื่อกลางในการจัดการทรัพย์สินระหว่างเจ้าของและผู้เช่า ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของผู้เช่า และเจ้าของ

 • การเก็บรักษาหรือการเกร็งกำไรมูลค่าทรัพย์สิน

คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (Return of Investment หรือ ROI) ในอนาคต จากการคัดสรรผู้เช่าที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ และการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 • หมดกังวลกับการจัดการที่วุ่นวาย

คุณไม่จำเป็นต้องจัดการและดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพราะเราจะจัดการให้ทุกอย่าง จึงรับประกันได้ว่าเราจะช่วยให้ประหยัดเวลา และลดความตึงเครียดจากการบริหารจัดการ และคุณจะได้รับความพึงพอใจและความสะดวกสบายในการไม่ต้องตามเรื่องค่าเช่าจากผู้เช่า หรือดำเนินการหาช่างซ่อมบำรุงทรัพย์สิน เพราะที่นี่มีบริการการซ่อมบำรุงรวมอยู่ไว้อย่างครบวงจร ดังนั้นจึงไม่ต้องจ่ายเงินในอัตราที่สูงเกินจริง ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการโฆษณาทรัพย์สินเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เช่ารายใหม่ ทั้งยังไม่ต้องตื่นมารับโทรศัพท์กลางดึกเพื่อทราบปัญหาจากผู้เช่าหรือกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณ ว่าทางผู้เช่าจะดูแลรักษาอย่างดีหรือไม่ ซึ่งการบริการจาก Perfect Homes Management จะช่วยให้คุณ ผู้เป็นเจ้าของลดภาระและเวลาที่จะต้องเสียไปกับการดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้ และได้ใช้ชีวิตอย่างเป้นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องเลือก Perfect Homes เป็นผู้ช่วยในการจัดการอสังหาริมทรัพย์

Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร
Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร

ที่ Perfect Homes เรามีประสบการณ์ในการปล่อยเช่าและบริหารจัดการคอนโดมิเนียมในอาคารชุดมาตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องไปกับความต้องการของผู้ปล่อยเช่าและผู้เช่า (ทั้งในและต่างประเทศ) และด้วยความรู้ความเข้าใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งทางทีมงานของเรายังมีความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และเชี่ยวชาญด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพ จากการพิสูจน์และตรวจสอบคุณภาพแล้ว จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะบริการคุณอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่ออสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งเรายังมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่พักอาศัย คุณจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยไร้กังวล นอกจากนี้เรายังให้บริการตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างเคร่งครัด และทำตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทุกประการ เพื่อความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ต่อทั้งผู้ปล่อยเช่าและผู้เช่า คุณจึงมั่นใจได้ว่าเราทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของทรัพย์สินและรับประกันว่าทรัพย์สินของคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด ซึ่งการันตีได้จากความนิยมของผู้ใช้บริการทั่วทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เข้ามารีวิวเราผ่าน Google อย่างล้นหลาม และทำให้ Perfect Homes เป็นเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ และใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียว!

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการจัดการคอนโดของเรา สามารถติดต่อเรามาทุกเมื่อ และเราพร้อมที่จะให้บริการด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ!

ส่งรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับหาคุณ

Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร

คิดเห็นอย่างไรบอกเราได้นะจ๊ะ

ถาม-ตอบ กับ Perfect Homes Management บริการจัดการสินทรัพย์ครบวงจร

 1.เราให้บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

2.บริษัทเราได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

3.เรายินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ

-การประเมินทรัพย์สินเบื้องต้น

-การตลาดเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์

-การเลือกสรรและการจัดวางตำแหน่งผู้เช่า

-การบำรุงรักษาและฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์

-การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเช่าอสังหาริมทรัพย์

-การเข้าถึงงบการเงินรายเดือนสำหรับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์

-บริการแนะนำเรทราคาการเช่าห้องที่เหมาะสม

-ให้คำแนะนำในการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และโอการในการเช่า หรือซื้อให้เพิ่มขึ้น

เราจะดำเนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่เรามี เช่น เว็บไซต์ของ Perfect Home ทั้งเว็บไทยและเว็บอังกฤษ รวมถึงผ่านช่องทาง Facebook Marketplace และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

ทาง Perfect Home Menagement จะมีผู้รับเหมาในเครือของเราเข้าไปดูแล

หากมีการละเมิดสัญญาเกิดขึ้น การค้างชำระงวดเช่า และการเกิดอุบัติเหตุต่อทรัพย์สินเกิดขึ้น จะดำเนินการแก้ไขทันทีอย่างเหมาะสม หากเป็นปัญหาหนักหน่วง เราจะปรึกษาหารือกับเจ้าของหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง และดำเนินการตามวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาก่อนต่อไป

ทางเราจะแจ้งสถานะการติดตามทาง E-mail และสามารถติดตามสถานะของอสังหาริมทรัพย์ได้ที่เอเจ้นท์โดยยตรง

 -ช่วยให้การเช่าอสังหาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-การเพิ่มจำนวนผู้เช่าและรักษาผู้เช่าเดิมไว้

-ลดโอกาสห้องว่าง 

-การปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินก่อนทำสัญญา

-การควบคุมค่าเช่าและสัญญาเช่าอื่นๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น

-การเก็บรักษาหรือการเกร็งกำไรมูลค่าทรัพย์สิน

-หมดกังวลกับการจัดการที่วุ่นวาย

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Search
Perfect Homes Chiang Mai Logo

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ