กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

กู้บ้านต้องเตรียมอะไรบ้างนะ ? 🤔 วันนี้เราจะมาอธิบายเพื่อให้ทุกคน ได้ทราบละเอียดคร่าวๆ ของการเตรียมเอกสารในการกู้บ้านกันค่ะ 💁‍♀️ 

กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

1. เอกสารประเภทแรกแน่นอนว่าไม่ว่าจะยื่นกู้ที่ไหน หลัก ๆ ส่วนใหญแล้วก็คงหนีไม่พ้นกับเอกสารเหล่านี้ค่ะ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเรา ไม่ใช่บุคคลอื่นมาแอบอ้าง โดยเอกสารเหล่านี้ประกอบไปด้วย
✔ สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
✔ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
✔ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)
✔ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / หย่า (ถ้ามี)
✔ สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

🙆‍♀️🙆ถ้ามีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เหมือนกันนะคะ 🙆‍♀️🙆

กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

2. ในส่วนนี้จะเป็นส่วนหลักที่ธนาคารใช้พิจารณา ว่าเราตรงกับเงื่อนไขของธนาคารหรือไม่ เพราะเอกสารเหล่านี้สามารถบอกถึง สถานะการเงิน, รายได้ และประวัติการเดินบัญชีของเรา ซึ่งเอกสารประเภทนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

2.1 กรณีบุคคลมีรายได้ประจำ
✔ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน
✔ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
✔ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ (ถ้ามี)
✔ สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) (สำหรับบางธนาคารเท่านั้น)

2.2 กรณีบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
✔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า

✔ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
✔ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน (ทั้งในนามบุคคล และกิจการ)
✔ สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี) หรือ ภงด. 50/51 ย้อนหลัง 5 เดือน (ถ้ามี)

🙆‍♀️🙆ถ้ามีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เหมือนกันนะคะ🙆‍♀️🙆 

**สำหรับเอกสารประเภทนี้ บางธนาคารอาจจะขอไม่เท่ากันนะคะ เช่น สำเนาบัญชีย้อนหลัง ขอนานถึง 12 เดือน

กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

3. ในส่วนนี้จะเป็น เอกสารที่ยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกันที่จะนำมารีไฟแนนซ์ ซึ่งมีทั้งเอกสารจากธนาคารเดิม และเอกสารจากกรมที่ดิน ประกอบด้วย
สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
(เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือ สัญญาให้ที่ดิน ทด.14 หรือ
สัญญาซื้อขายห้องชุด

สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาจำนองห้องชุด
สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
✔ สำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดบ้าน หรือ ถ้าผ่อนชำระแบบตัดค่างวดอัตโนมัติ ให้ใช้ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน

จะเห็นว่าเอกสารที่ใช้นั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก กับการยื่นกู้บ้านใหม่ จะมีเพิ่มเติมก็คือ เอกสารด้านหลักประกันที่ได้มาหลังจากจำนองกับกรมที่ดินตอนซื้อบ้านหรือคอนโดแล้ว และสัญญาเงินกู้กับธนาคารเดิม นั่นเองค่ะ

**ทั้งนี้ทั้งนั้น รายละเอียด รายการเอกสารที่ได้กล่าวมาเป็นรายการเอกสารที่ธนาคารหลายแห่ง ให้จัดเตรียมในเบื้องต้นเท่านั้น  ธนาคารแต่ละแห่งอาจจะมีเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป ผู้อ่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ท่านสนใจได้เลยค่ะ

 

สอบถามข้อมูลหรือแสดงความเห็นที่นี่

ถาม-ตอบ กับ กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นกู้บ้าน

-สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

-สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

-สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / หย่า (ถ้ามี)

-สำเนาใบมรณบัตรและทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต

สำเนาเอกสารประเภทนี้จะถูกใช้ในการพิจารณาสถานะการเงินของผู้กู้

-สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน

-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

-หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ (ถ้ามี)

-และสำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) (สำหรับบางธนาคารเท่านั้น)

บุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจำเป็นต้องเตรียม

-สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า

-สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม

-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน (ทั้งในนามบุคคล และกิจการ)

-สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี) หรือ ภงด. 50/51 ย้อนหลัง 5 เดือน (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกัน

-สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน (เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2)

-สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือ สัญญาให้ที่ดิน ทด.14 หรือ สัญญาซื้อขายห้องชุด

-สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาจำนองห้องชุด, และสำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม

ในยุคนี้ ยุคที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กำลังเป็นที่นิยม จึงทำให้มีนักลงทุนหลายๆ รายต่างซื้อคอนโดเพื่อปล่อยให้เช่ามากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าเจ้าของคอนโดหรือผู้ที่ต้องการปล่อยคอนโดให้เช่า อาจจะต้องทำความเข้าใจกับสัญญา

Read More »
กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

ดอกเบี้ยบ้าน 66 ธนาคารไหนถูกและดี เช็คเลย!

ว่าด้วยเรื่องดอกเบี้ยบ้านปี 2566 เรามาอัพเดทกันดีกว่า ว่าแต่ละธนาคารจะมีโปรอะไร เพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าที่อยากขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกันบ้าง 👇🏻👇🏻สามารถเช็คได้ที่นี่เลย 👇🏻👇🏻 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 1.99% ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อหลักประกัน  (สำหรับผู้ยื่นกู้ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม

Read More »
กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 ที่ทุกคนต้องรู้ !

ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ได้ถูกร่างขึ้นมาเพื่อใช้แทน พรบ.ภาษีที่ดินและโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเก็บภาษีซ้ำซ้อน การลดหย่อนภาษีที่มากไปจนทำให้รายได้จากการเก็บภาษีของประเทศลดลงไป ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ที่จะต้องทำหน้าที่เสียภาษีก็คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุดคอนโด และผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีก็คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และส่งต่อไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อจัดเก็บและนำมาพัฒนาประเทศต่อไป วันนี้ เชียงใหม่บ้าน จึงสรุปอัตราการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับในปี 2566

Read More »
กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ประจำปี 2566 ฤกษ์ดี วันมงคล ช่วยเสริมมั่งคั่งร่ำรวย

สำหรับคนที่กำลังมองหา ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 อยากรู้ว่าฤกษ์ดีแต่ละเดือนมีวันไหนบ้าง สำหรับใช้ในการเตรียมตัวขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่ สร้างบ้าน ลงเสาเอก รวมถึงคนที่กำลังจะเปิดร้านใหม่ ตามไปดูฤกษ์ดี วันมงคล และวันต้องห้าม กับเชียงใหม่บ้าน พร้อม ๆ กันเลย วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน

Read More »
กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

เช่าคอนโดในเชียงใหม่ จะเริ่มต้นยังไงดี? คำถามที่ถูกถามบ่อย

หลายๆคนตอนนี้ อยากจะหาเช่าคอนโด แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง จะหาคำแนะนำจากไหน ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากใช่ไหม? วันนี้ทาง เพอร์เฟคโฮมส์ ได้รวบรวมคำถาม และตอบคำถามไขข้อข้องใจเบื้องต้นให้ทุกคนได้ทราบกัน เริ่มจากคำถามที่ว่า.. ใช้เวลานานแค่ไหนในการหาคอนโดให้เช่าในเชียงใหม่? การตามคอนโดที่เหมาะสมสำหรับให้เช่าในเชียงใหม่ จริงๆ แล้วนั้นสามารถใช้เวลานานได้ตามที่คุณต้องการ ด้วยจำนวนคอนโดที่มีมากถึงหมื่นยูนิตทั่วเชียงใหม่ ซึ่งคุณสามารถไปเลือกชมได้ ถ้าใช้เวลาอย่างเต็มที่ภายในไม่กี่ชั่วโมงคุณก็สามารถหาคอนโดได้ หรือจะให้ดีไปกว่านั้น เราอยากจะแนะนำว่าไม่ต้องเร่งรีบ ค่อยๆหา โดยคุณอาจจะหาที่พักชั่วคราวไปก่อน พักไม่กี่วันหรือประมาณหนึ่งสัปดาห์ เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าจากการหาคอนโด และเมื่อใดที่คุณเจอคอนโดที่เหมาะสมกับคุณแล้ว อย่ารอช้าที่จะวางเงินมัดจำเพื่อจองห้องพักที่คอนโดนั้นๆ

Read More »
กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

ฮิลล์ทาเนีย คอนโดมิเนียม ความหรูหราสะดวกสบายไร้ขีดจำกัด

จากธุรกิจครอบครัว สู่การสรรค์สร้างที่พักอาศัยสุดหรูหราที่เริ่มโครงการเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว จึงได้ก่อกำเนิดเป็นคอนโดที่พักอาศัยสุดทันสมัย ด้วยการออกแบบจากการร่วมทุนของนักสถาปัตยกรรมชั้นนำของประเทศไทย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ฮิลล์ทาเนีย คอนโดมิเนียม (Hilltania Condominium) จะกลายเป็นคอนโดสุดหรูที่สวยงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

Read More »

Compare listings

Compare
Perfect Homes Chiang Mai Logo

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ