รู้ไหม? กู้บ้านเตรียมเอกสารอะไรบ้าง พร้อมเคล็ดลับและวิธีที่จะช่วยให้คุณกู้สำเร็จ!

รู้ไหม? กู้บ้านเตรียมเอกสารอะไรบ้าง พร้อมเคล็ดลับและวิธีที่จะช่วยให้คุณกู้สำเร็จ!

กู้บ้านต้องเตรียมอะไรบ้างนะ ? 🤔 วันนี้เราจะมาอธิบายเพื่อให้ทุกคน ได้ทราบละเอียดคร่าวๆ ของการเตรียมเอกสารในการกู้บ้านกันค่ะ 💁‍♀️ 

รู้ไหม? กู้บ้านเตรียมเอกสารอะไรบ้าง พร้อมเคล็ดลับและวิธีที่จะช่วยให้คุณกู้สำเร็จ!
รู้ไหม? กู้บ้านเตรียมเองสารอะไรบ้าง เรามีเคล็ดลับและวิธีการที่จะช่วยให้คุณสามารถฟื้นฟูบ้านในฝันได้ในตอนนี้!

1. เอกสารประเภทแรกแน่นอนว่าไม่ว่าจะยื่นกู้ที่ไหน หลัก ๆ ส่วนใหญแล้วก็คงหนีไม่พ้นกับเอกสารเหล่านี้ค่ะ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเรา ไม่ใช่บุคคลอื่นมาแอบอ้าง โดยเอกสารเหล่านี้ประกอบไปด้วย
✔ สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
✔ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
✔ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)
✔ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / หย่า (ถ้ามี)
✔ สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

🙆‍♀️🙆ถ้ามีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เหมือนกันนะคะ 🙆‍♀️🙆

รู้ไหม? กู้บ้านเตรียมเอกสารอะไรบ้าง พร้อมเคล็ดลับและวิธีที่จะช่วยให้คุณกู้สำเร็จ!
รู้ไหม? กู้บ้านเตรียมเองสารอะไรบ้าง เรามีเคล็ดลับและวิธีการที่จะช่วยให้คุณสามารถฟื้นฟูบ้านในฝันได้ในตอนนี้!

2. ในส่วนนี้จะเป็นส่วนหลักที่ธนาคารใช้พิจารณา ว่าเราตรงกับเงื่อนไขของธนาคารหรือไม่ เพราะเอกสารเหล่านี้สามารถบอกถึง สถานะการเงิน, รายได้ และประวัติการเดินบัญชีของเรา ซึ่งเอกสารประเภทนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

2.1 กรณีบุคคลมีรายได้ประจำ
✔ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน
✔ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
✔ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ (ถ้ามี)
✔ สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) (สำหรับบางธนาคารเท่านั้น)

2.2 กรณีบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
✔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า

✔ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
✔ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน (ทั้งในนามบุคคล และกิจการ)
✔ สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี) หรือ ภงด. 50/51 ย้อนหลัง 5 เดือน (ถ้ามี)

🙆‍♀️🙆ถ้ามีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เหมือนกันนะคะ🙆‍♀️🙆 

**สำหรับเอกสารประเภทนี้ บางธนาคารอาจจะขอไม่เท่ากันนะคะ เช่น สำเนาบัญชีย้อนหลัง ขอนานถึง 12 เดือน

รู้ไหม? กู้บ้านเตรียมเอกสารอะไรบ้าง พร้อมเคล็ดลับและวิธีที่จะช่วยให้คุณกู้สำเร็จ!
รู้ไหม? กู้บ้านเตรียมเองสารอะไรบ้าง เรามีเคล็ดลับและวิธีการที่จะช่วยให้คุณสามารถฟื้นฟูบ้านในฝันได้ในตอนนี้!

3. ในส่วนนี้จะเป็น เอกสารที่ยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกันที่จะนำมารีไฟแนนซ์ ซึ่งมีทั้งเอกสารจากธนาคารเดิม และเอกสารจากกรมที่ดิน ประกอบด้วย
สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
(เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือ สัญญาให้ที่ดิน ทด.14 หรือ
สัญญาซื้อขายห้องชุด

สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาจำนองห้องชุด
สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
✔ สำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดบ้าน หรือ ถ้าผ่อนชำระแบบตัดค่างวดอัตโนมัติ ให้ใช้ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน

จะเห็นว่าเอกสารที่ใช้นั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก กับการยื่นกู้บ้านใหม่ จะมีเพิ่มเติมก็คือ เอกสารด้านหลักประกันที่ได้มาหลังจากจำนองกับกรมที่ดินตอนซื้อบ้านหรือคอนโดแล้ว และสัญญาเงินกู้กับธนาคารเดิม นั่นเองค่ะ

**ทั้งนี้ทั้งนั้น รายละเอียด รายการเอกสารที่ได้กล่าวมาเป็นรายการเอกสารที่ธนาคารหลายแห่ง ให้จัดเตรียมในเบื้องต้นเท่านั้น  ธนาคารแต่ละแห่งอาจจะมีเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป ผู้อ่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ท่านสนใจได้เลยค่ะ

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้

 

สอบถามข้อมูลหรือแสดงความเห็นที่นี่

ถาม-ตอบ กับ กู้บ้าน เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นกู้บ้าน

-สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

-สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

-สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / หย่า (ถ้ามี)

-สำเนาใบมรณบัตรและทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต

สำเนาเอกสารประเภทนี้จะถูกใช้ในการพิจารณาสถานะการเงินของผู้กู้

-สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน

-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

-หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ (ถ้ามี)

-และสำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) (สำหรับบางธนาคารเท่านั้น)

บุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจำเป็นต้องเตรียม

-สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า

-สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม

-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน (ทั้งในนามบุคคล และกิจการ)

-สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี) หรือ ภงด. 50/51 ย้อนหลัง 5 เดือน (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกัน

-สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน (เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2)

-สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือ สัญญาให้ที่ดิน ทด.14 หรือ สัญญาซื้อขายห้องชุด

-สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาจำนองห้องชุด, และสำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

Compare listings

Compare
Perfect Homes Chiang Mai Logo

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ