FAQ คำถามที่พบบ่อยกับการซื้อบ้านในเชียงใหม่

FAQ คำถามที่พบบ่อยกับการซื้อบ้านในเชียงใหม่

การเลือกทำเลที่ตั้งในเชียงใหม่ ควรเลือกอย่างไรดี?

FAQ คำถามที่พบบ่อยกับการซื้อบ้านในเชียงใหม่

การเลือกทำเลของบ้านสำคัญพอๆกับการเลือกตัวบ้าน การอยู่ในทำเลที่ดีการเดินทางสะดวก เช่น ใกล้กับสถานที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าต่างๆ หากไม่มีรถส่วนตัวหรือไม่มีแพลนที่จะซื้อรถส่วนตัวเร็ว ๆ นี้ควรเลือกบ้านที่ใกล้กับสถานีขนส่ง หรือบริเวณในเมืองเพื่อที่จะสะดวกในการเรียกใช้บริการรถรับส่งสาธารณะ และหากต้องการซื้อบ้านที่อยู่ในพื้นที่สงบไม่ควรเลือกบ้านที่ยู่ใกล้กับ วัดหรือศาสนถาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ทิ้งขยะ เพราะจะทำให้มีเสียงและกลิ่นรบกวนการพักผ่อนได้

บ้านมือสอง หรือ บ้านใหม่ เลือกอย่างไรดี?

FAQ คำถามที่พบบ่อยกับการซื้อบ้านในเชียงใหม่

ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง ล้วนมีทั้ง ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน บ้านสร้างใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ของตกแต่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น สำหรับบ้านมือสองมาพร้อมกับการตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์เป็นที่เรียบร้อย ไม่ต้องเสียเงินในส่วนนี้ แต่ข้อเสียของบ้านมือสองอาจมีการซ่อมบำรุง หรือมีการปรับเปลี่ยนเฟอนิเจอร์เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีผู้จะซื้อสามารถใช้วิธีการประเมินดูโครงสร้างโดยรวมด้วยตัวคุณเอง เช่น ตรวจเช็คแรงดันน้ำ โครงสร้างของตัวบ้าน และพื้นที่ต่าง ๆ ของตัวบ้าน โดยผู้จะซื้อสามารถประเมิณได้ด้วยด้วยตนเองได้ แต่หากต้องการเช็คสภาพบ้านและส่วนอื่นไม่สามารถตรวจเช็คได้ด้วยตาเปล่า เราแนะนำให้จ้างบริษัทตรวจเช็คสภาพบ้าน เพื่อเข้าประเมิณเบื้องต้น เพื่อความสบายใจและใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อบ้าน  

สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆบ้านมีอะไรบ้าง

สอบถามผู้ขาย นายหน้า หรือโครงการบ้านถึงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณใกล้เคียงบ้าน เช่น มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านอาหาร ตลาด ฟิตเนส ร้านกาแฟ ร้านซักผ้า Co-working Space บริเวณรอบๆหรือไม่ มีการเดินทางที่สะดวกหรือ มีการขนส่งคมนาคมบริเวณใกล้ๆอะไรบ้าง มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างไร มีส่วนกลางหรือไม่ (ถ้ามี มีอะไรบ้าง) มาตราการการเข้าออกเป็นอย่าไร มีการแลกบัตรหรือคีย์การ์ดเข้าออกบ้านอย่างไรบ้าง เป็นต้น

ผู้ซื้อจำเป็นต้องถามเงื่อนไขข้อตกลงทางการเงินกับเจ้าของบ้าน หรือนายหน้า อะไรบ้าง?

FAQ คำถามที่พบบ่อยกับการซื้อบ้านในเชียงใหม่

นอกเหนือจากที่ผู้จะซื้อสามารถจะสอบถามถึงราคาขายบ้านแล้ว การที่ผู้จะซื้อทราบถึงมีส่วนลดที่จะได้ รวมถึงของแถมต่างๆแล้ว หากมีการทราบถึงค่าใช้จ่ายของพื้นที่ส่วนกลาง ค่าขยะก็มีความสำคัญเช่นกัน ในกรณีที่มีการขอยื่นกู้ซื้อบ้าน ควรมีการสอบถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ธนาคาร ค่าโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้จะขายหรือผู้จะซื้อ สิ่งนี้ควรมีการตกลงที่ชัดเจนก่อนมีการวางมัดจำหรือเซ็นสัญญาจะซื้อจะขาย

ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์บ้านในเชียงใหม่ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นคนชำระ?

หากมีการซื้อขายบ้านเกิดขึ้นจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนใหญ่แล้วผู้ซื้อและผู้ขายจะแบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง แต่บางครั้งผู้ขายก็เป็นคนชำระเองทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย

มีค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อบ้านในเชียงใหม่ผ่าน Perfect Homes หรือไม่?

การซื้อบ้านผ่าน Perfect Homes ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับผู้ซื้อ นอกจากนี้เรายังดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้จะซื้อตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบการขบวนการโอนกรรมสิทธิ์

ซื้อบ้านในเชียงใหม่เริ่มต้นราคาเท่าไหร่?

FAQ คำถามที่พบบ่อยกับการซื้อบ้านในเชียงใหม่

ราคาบ้านที่เชียงใหม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สถานที่ตั้ง ถ้าตั้งอยู่นอกเมืองจะมีราคาที่ถูกกว่าบ้านที่ตั้งอยู่ในเมือง สภาพหรืออายุของตัวบ้านก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนทำให้ราคาถูกหรือแพงเพราะบ้านที่สร้างมานานแล้วกับบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จจะมีรูปแบบ โครงสร้างต่าง ๆ ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน บ้านที่อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกย่อมมีราคาแพงมากกว่าบ้านที่ห่างไกลสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านที่มีจำนวนห้องนอนและพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าย่อมแพงกว่า ดังนั้นราคาซื้อบ้านในเชียงใหม่จึงขึ้นยู่กับหลายๆปัจจัย ราคาบ้านจึงเริ่มต้นที่หลักล้านไปจนถึงหลักสิบล้าน

ซื้อบ้านในเชียงใหม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำการซื้อขายแทน
 • หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีสมรส)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 • สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)

การโอนคอนโดเป็นชื่อของผู้ซื้อเป็นอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

FAQ คำถามที่พบบ่อยกับการซื้อบ้านในเชียงใหม่

ค่าธรรมเนียม   คิดในอัตราร้อยละ 2 คำนวณจากราคาประเมินหรือราคาขาย แล้วแต่ราคาใดสูงกว่าก็ใช้ราคานั้นในการคำนวณ 

ภาษีเงินได้หัก ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาเป็นผู้โอน คำนวณจากราคาประเมิน
 • นิติบุคคลเป็นผู้โอน คำนวณจากราคาประเมินหรือราคาขาย แล้วแต่ราคาใดสูงกว่าก็ใช้ราคานั้นในการคำนวณ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สามารถเข้าดูวิธีการคำนวณได้จากกรมที่ดิน  Sample Document

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  คิดในอัตราร้อยละ 3.3 คำนวณจากราคาประเมินหรือราคาขาย แล้วแต่ราคาใดสูงกว่าก็ใช้ราคานั้นในการคำนวณ

การขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจ  
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำการขายก่อนหรือภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น

การขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจ

 • อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนขายเกินกำหนด 5ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น
 • อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ในกรณีที่ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้มาไม่พร้อมกัน กำหนดเวลา 5ปี ให้ถือตามระยะเวลาการได้มาซึ่งที่ดินหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภายหลัง

ค่าอากรแสตมป์  คิดในอัตราร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินโดยเลือกราคาที่สูงกว่ามาใช้ในการคำนวณ (กรณีเสียภาษีธุรกิจแล้ว ไม่ต้องเสียค่าค่าอากรแสตมป์)

หลังโอนกรรมสิทธิ์คอนโดจะได้เอกสารอะไรบ้าง?

 • หนังสือสัญญาซื้อขาย (ฉบับจริง)
 • โฉนดคอนโด หรือที่เรียกว่าหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ฉบับจริง
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการโอน และค่าภาษีต่าง ๆ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง

ถามคำถามเกี่ยวกับการซื้อบ้านในเชียงใหม่

ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยกับคำถามที่พบบ่อยกับการซื้อบ้านในเชียงใหม่

พื้นที่ที่ตั้งมีผลต่อราคาของบ้านในเชียงใหม่ บ้านที่ตั้งในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเดินทางหรือใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมักมีราคาสูงกว่า

ความปลอดภัยของบริเวณที่บ้านตั้งอยู่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อควรให้ความสำคัญ เช่น การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของบริวณและบ้านเอง

ควรสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านหลังซื้อ เช่น ค่าบริการส่วนกลาง, ค่าซ่อมแซม, ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเช็คเอกสารทางกฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการซื้อบ้านเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกข้อตกลงมีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมและบริเวณรอบๆ บ้านมีความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมและบริเวณรอบๆ บ้านเหมาะสมและเพียงพอต่อการอาศัยชีวิตประจำวัน

การศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มีความสำคัญ เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มราคา ความต้องการในตลาด และปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์บ้านแบ่งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย, แต่มีการตกลงร่วมกันในสัญญา

การซื้อผ่าน Perfect Homes ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับผู้ซื้อ

บทความที่น่าสนใจ

Compare listings

Compare
Perfect Homes Chiang Mai Logo

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ