เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม

ในยุคนี้ ยุคที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กำลังเป็นที่นิยม จึงทำให้มีนักลงทุนหลายๆ รายต่างซื้อคอนโดเพื่อปล่อยให้เช่ามากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าเจ้าของคอนโดหรือผู้ที่ต้องการปล่อยคอนโดให้เช่า อาจจะต้องทำความเข้าใจกับสัญญา

ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ในการปล่อยให้เช่าคอนโด เพราะสัญญาถือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบุถึงข้อตกลง และเป็นสิ่งสำคัญมากๆ หากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต และในการทำสัญญาเช่าคอนโดนั้น เจ้าของคอนโดหรือผู้ปล่อยเช่าจำเป็นต้องใส่ใจและรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง วันนี้เชียงใหม่บ้านมีคำตอบ 
 1. ทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม

การทำสัญญาเช่าคอนโดนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะเราสามารถเอาความได้จากลายเซ็นของทั้งตัวผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่าเอง ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ดังนั้นในการทำสัญญาเช่า แนะนำให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลายเซ็นของทั้ง 2 ฝ่าย

 1. ปรึกษาทนาย

หากต้องการสัญญาเช่าที่ถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม แนะนำให้ปรึกษาทนายความก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง เพื่อความรัดกุมและครอบคลุมในทุกๆ ปัญหา อีกทั้งเมื่อเกิดกรณีใดๆ ก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมมากกว่า

 1. จดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดิน กรณีปล่อยเช่าเกิน 3 ปี

หากต้องการปล่อยคอนโดให้เช่าเกิน 3 ปี แนะนำให้ไปจดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดิน เพราะหากเราไม่ไปจดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดิน เวลาเกิดปัญหาอะไรเราจะไม่สามารถฟ้องร้องได้

 1. ขอหลักฐานให้ครบ

หลักฐานในการทำสัญญาเช่า ผู้เช่าควรขอหลักฐานจากผู้เช่าให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาพาสปอร์ต เพื่อเป็นหลักฐาน หากเกิดปัญหาจะสามารถใช้ฟ้องร้องและดำเนินคดีเพื่อความปลอดภัยของผู้ปล่อยเช่าในอนาคตอีกด้วย

 1. ทำสัญญาเช่าร่วม กรณีผู้เช่าเป็นคู่สามี-ภรรยา ต่างชาติ กับคนไทย

เพื่อป้องกันปัญหากรณีที่คู่สามีชาวต่างชาติและภรรยาคนไทยเกิดปัญหากันภายหลัง แนะนำให้ผู้เช่าทำสัญญาร่วมกัน

 1. ระบุกรณีที่สามารถยกเลิกสัญญา และริบเงินมัดจำ

กรณีที่ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาและริบเงินมัดจำ เช่น ผู้เช่าออกโดยไม่แจ้งให้ทราบ ผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าหรือจ่ายล่าช้า ไม่ยอมจ่ายเบี้ยปรับ อยู่ไม่ครบสัญญาเช่า ไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าส่วนกลาง ทำข้าวของหรือคอนโดเสียหาย หรือแม้แต่ส่งเสียงดังทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ให้ผู้ปล่อยเช่าระบุลงไปในสัญญาให้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักประกันและแนวทางในการปฏิบัติ

 1. ระบุวันจ่ายค่าเช่าให้ชัดเจน
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม

ควรระบุวันจ่ายค่าเช่าในแต่ละเดือนให้ชัดเจน และควรระบุไปด้วยว่าหากจ่ายล่าช้า จะต้องจ่ายเบี้ยปรับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และควรเขียนระบุลงไปด้วยว่าหากผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าเป็นเวลา 1-3 เดือน สามารถยกเลิกสัญญาเช่า และริบเงินมัดจำได้

 1. ระบุเงื่อนไขการต่อเติมห้องพัก หรือค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย

การต่อเติม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ควรระบุในสัญญาว่าต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปล่อยเช่าก่อน เพราะการกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ห้องพักเกิดความเสียหาย อีกทั้งควรระบุค่าชดเชยในกรณีที่ผู้เช่าเกิดทำห้องพักและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เสียหาย

 1. ถ่ายรูปสภาพห้องก่อนเช่า
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม

ถ่ายรูปห้องพักก่อนปล่อยเช่า เพื่อเป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดปัญหาข้าวของเสียหาย หรือผู้เช่าต้องการย้ายออก เพื่อนำมาเปรียบเทียบและดูความสมบูรณ์ของห้องพัก ก่อนและหลังการเช่า

 1. ระบุว่าใครเป็นผู้จ่ายค่าส่วนกลาง หรือค่าสาธารณูปโภค

ข้อนี้ค่อนข้างสำคัญมากๆ เพราะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่า ให้ระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ โดยปกติแล้วค่าส่วนกลางมักจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ปล่อยเช่า แต่ผู้เช่าควรจะรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟ ค่าเคเบิลทีวี

 1. ระยะเวลาในการเช่า

ระบุระยะเวลาในการเช่าว่าจะทำการเช่าเป็นระยะเวลากี่เดือน อีกทั้งยังต้องตกลงกันในเรื่องของการต่อสัญญา และตกลงกันในกรณีของการขอยกเลิกสัญญาเช่ากลางคันว่าต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาเท่าใด ข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องตกลงกันระหว่างฝ่ายผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่า

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปล่อยเช่าคอนโดมือใหม่ที่ยังไม่ทราบรายละเอียดของสัญญาเช่าอย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าที่กำลังมองหาคอนโดให้เช่า หรือเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำสัญญาเช่าระหว่างทั้งสองฝ่ายปรึกษาและเลือกใช้บริการจากเชียงใหม่บ้านก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเช่นกันนะ

คิดเห็นยังไงบอกเราได้นะจ๊ะ

ถาม-ตอบ กับ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าคอนโด ที่เจ้าของคอนโดไม่ควรมองข้าม

สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำสัญญาเช่าให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมีหลักฐานชัดเจนและรัดกุมทั้งสองฝ่าย

การปรึกษาทนายความช่วยให้มีสัญญาที่ถูกต้องและครอบคลุม และป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคต

การจดทะเบียนการเช่าเมื่อเช่าเกิน 3 ปีช่วยป้องกันปัญหากฎหมายในกรณีที่เกิดปัญหาในอนาคต

หลักฐานทางการช่วยให้มีหลักฐานชัดเจนในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งในอนาคต

สัญญาร่วมช่วยป้องกันปัญหากรณีคู่สามี-ภรรยาต่างชาติและคนไทยเกิดขึ้นในอนาคต

การระบุผู้จ่ายค่าส่วนกลางช่วยป้องกันความขัดแย้งในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ระบุระยะเวลาช่วยกำหนดเวลาในการเช่าและการขอยกเลิกสัญญาเช่า

ระบุเงื่อนไขการต่อเติมช่วยป้องกันความเสียหายและข้อความขัดแย้งในกรณีต่อเติมห้องพัก

ถ่ายรูปช่วยเป็นหลักฐานในกรณีความเสียหายหรือขอย้ายออก

ระบุผู้รับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟช่วยป้องกันความขัดแย้งในเรื่องค่าใช้จ่าย

ควรระวังประเด็นเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญา การริบเงินมัดจำ 

บทความเพิ่มเติม

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Perfect Homes Chiang Mai Logo

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ