ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน

ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน

หากเราพูดถึงองค์ประกอบของการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งแน่นอนว่า เรามักจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบ้านและบริเวณพื้นใช้สอยภายในบริเวณเป็นหลักอยู่แล้ว แต่สำหรับ ศาลพระภูมิ 

ถ้าลองสังเกตบ้านแต่ละหลังรอบ ๆ ตัวเราสิ่งนี้จะปรากฏอยู่แทบทุกหลังในบ้านของทั้งเชียงใหม่เองหรืออาจจะทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้ และบทความนี้จะพาเราทุกคนไปทำความรู้จักสิ่งที่เราเห็นกันจนชินตาแต่อาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าที่ควร

ศาลพระภูมิ แท้จริงแล้วมีชื่อเต็มมาจากศาลพระภูมิชัยมงคลและพระภูมิยังแปลแบบตรงตัวได้ว่า เจ้าที่ ๖(คนจีนเรียกว่า ตี่จู้เอี๊ยะ) หมายถึง เจ้าที่ผู้ดูแลแผ่นดิน ที่จะช่วยปกป้องดูแลบ้านเรือน เคหสถาน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งสวนไร่นา ซึ่งมีที่มาของความเชื่อทั้งจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน

โดยศาสนาพราหมณ์นั้นมีจุดกำเนิดมาจากโอรส 9 พระองค์ของท้าวทศราช ผู้ปกครองนคร กรุงพาลี กับพระมเหสีพระนางสันทรทุกเทวี แต่ต่อมาได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีและเบียดเบียนมนุษย์จนทำให้พระศิวะมีโองการให้พระนารายณ์(พระวิษณุ) อวตารลงมาปราบและเมื่อปราบสำเร็จก็ขับไล่ทุกคนออกไปอยู่นอกเขตป่าหิมพานต์ทำให้ราษฎรอยู่กันอย่างเป็นสุข ด้วยสภาพที่ต้องอยู่อย่างยากลำบากทำให้พระราชา พระมเหสี และพระโอรสทั้ง 9 สำนึกผิดและปวารณาตนว่าจะตั้งอยู่ในศีลธรรมและขอกลับมาอยู่ที่เมืองดังเดิม แต่พระนารายณ์ให้ประทับอยู่บนศาลที่มีเพียง 1 เสาปักลงผืนดินแทน

ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน
Thai Style Spirit House

ส่วนความเชื่อทางศาสนาพุทธ ตำนานความเป็นมาของพระภูมิไนพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นพระโพธิ์สัตว์ เสด็จออกบวช และประทับบำเพ็ญญาณสมาบัติใต้ต้นไทรใหญ่ จนตกกลางคืนก็ปรากฎภูมิเทวดาทรงพระนามว่า พระเจ้ากรุงพาลี ซึ่งไม่พอใจที่ ที่พระโพธิ์สัตว์มาบำเพ็ญบารมีในถิ่นตนจึงขับไล่ พระโพธิ์สัตว์จึงแสดงอิทธิฤทธิ์กินอาณาบริเวณพื้นที่ของพระเจ้ากรุงพาลีจนหมดสิ้น ทำให้พระเจ้ากรุงพาลีไม่มีที่อาศัยต้องออกไปอยู่นอกเขตมนุษย์ จนทนไม่ไหวจึงให้คนใช้ 3 คน ไปขอแบ่งที่ดินจากพระโพธิ์สัตว์ พระโพธิ์สัตว์ก็ทรงประทานให้และทรงสั่งสอนให้พระเจ้ากรุงพาลีตั้งมั่นในความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น คอยคุ้มครองมนุษย์และสัตว์โลกตลอดไปและหากกระทำการมงคลใด ๆ จะต้องทำพิธีบูชาพระเจ้ากรุงพาลีในฐานะเจ้าของที่ จึงจะประสบความสำเร็จมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง

การจะตั้งศาลพระภูมินั้นจะไม่สามารถตั้งเองได้ เนื่องจากเชื่อกันว่าถ้าตั้งศาลพระภูมิไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยนั้นพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี ไม่สามารถอยู่บ้านหรือที่แห่งนั้นได้อย่างสงบสุขและจะมีเรื่องเดือดร้อนรบกวนใจอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการขึ้นบ้านใหม่หรือย้ายบ้าน ซึ่งอาจจะต้องพึ่งพาฤกษ์ดีประจำวันนั้น ๆ ด้วย เช็คฤกษ์ดีของปี 2567 ฉะนั้นการจะตั้งศาลพระภูมิคู่กับบ้านของเราได้จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการทำพิเศษและอิงตามฤกษ์และเวลาที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งการดูทิศก่อนตั้งศาล

สถานที่ที่เหมาะแก่การตั้งศาล

 1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณผืนดิน ห้ามตั้งบริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน แต่ถ้าไม่มีพื้นที่ที่เป็นผืนดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ แต่ไม่ใช่พระภูมิเจ้าที่
 2. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
 3. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำและอย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
 4. ตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนักโดยตั้งให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตรและไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
 5. ส่วนความสูงของศาลควรอยู่สูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
 
ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน
Direction, compass, set spirit house

  ทิศมงคลในการตั้งศาล

ทิศที่เหมาะมีทั้งหมด 3 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งหมดเป็นทิศที่ดีที่สุดหากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดการอยู่ ส่วนทิศต้องห้ามในการตั้งศาลพระภูมิ คือ ทิศตะวันตกและทิศใต้

ขั้นตอนต่อไปคือการพูนดินให้สูง 1 คืบ เกลี่ยดินด้วยมือและทุบให้แน่น ห้าม
ใช้เท้าเด็ดขาด และเตรียมน้ำมนต์ธรณีสารไว้พรมบริเวณพื้นดินเพื่อขับไล่ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ สำหรับวันและฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ได้แก่ 2 ค่ำ 4 ค่ำ 6 ค่ำ 9 ค่ำ และ 11 ค่ำ

เวลาฤกษ์อันเป็นมงคล

 • วันอาทิตย์       เวลา 6.09 น. – 8.19 น.
 • วันจันทร์          เวลา 8.19 น. – 10.39 น.
 • วันอังคาร        เวลา 6.39 น. – 8.09 น.
 • วันพุธ              เวลา 8.39 น. – 10.19 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา 10.49 น. – 11.39 น.
 • วันศุกร์            เวลา 6.19 น. – 8.09 น.
 • วันเสาร์            เวลา 8.49 น. – 10.49 น.

วันต้องห้ามตั้งศาล

 • เดือนอ้าย (ธันวาคม)       วันต้องห้ามคือ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • เดือนยี่     (มกราคม)       วันต้องห้ามคือ วันพุธ และวันศุกร์
 • เดือน 3   (กุมภาพันธ์)     วันต้องห้ามคือ วันอังคาร
 • เดือน 4   (มีนาคม)         วันต้องห้ามคือ วันจันทร์
 • เดือน 5   (เมษายน)        วันต้องห้ามคือ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • เดือน 6   (พฤษภาคม)     วันต้องห้ามคือ วันพุธ และวันศุกร์
 • เดือน 7   (มิถุนายน)        วันต้องห้ามคือ วันอังคาร
 • เดือน 8   (กรกฎาคม)      วันต้องห้ามคือ วันจันทร์
 • เดือน 9   (สิงหาคม)        วันต้องห้ามคือ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • เดือน 10 (กันยายน)         วันต้องห้ามคือ วันพุธ และวันศุกร์
 • เดือน 11  (ตุลาคม)           วันต้องห้ามคือ วันอังคาร
 • เดือน 12  (พฤศจิกายน)    วันต้องห้ามคือ วันจันทร์

จะเห็นได้ว่าหลายคนอาจคิดว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่ดีที่สุดรึเปล่าซึ่งแท้จริงแล้ววันอาทิตย์ก็ถือเป็นวันดีแต่ยังไม่ดีที่สุด เนื่องจากเพราะคนโบราณถือกันว่า แม้จะจะเป็นวันที่มีกำลังแรงดี แต่ก็เป็นวันแรงและร้อน ไม่เหมาะที่จะทำการตั้งศาล เพราะอาจจะทำให้บ้านร้อนไม่มีความร่มเย็นเป็นสุข แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าผู้กระทำพิธีมีเคล็ดหรือมีมนตร์แก้ความร้อนของวันได้ก็สามารถคิดทำการตั้งศาลในวันนี้ได้เช่นกัน

ความสูงของศาล

ตามหลักแล้วเราจะยึดเอาความสูงของศาลจากตัวเจ้าของบ้าน โดยให้ระดับฐาน
หรือชานชาลาพระภูมิอยู่เหนือระดับปาก (บางตำราอาจกล่าวว่าอยู่เหนือคิ้วพอดี) ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าบ้าน ก็ควรจะตั้งศาลพระภูมิขึ้นใหม่ โดยให้ยึดถือเป็นตัวแทนเพื่อมาทำการยกศาลพระภูมิขึ้นเพื่อบอกกล่าวและสักการะ และขอให้ท่านดูแลปกปักษ์รักษาให้คุณ ให้โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน

การปักเสาตั้งศาล

ต้องเตรียมหลุมให้เสร็จก่อนเริ่มพิธี ( ค่อยมีพิธีในวันรุ่งขึ้น ) โดยต้องเตรียมของดังนี้ พานครู 1 พาน ใช้สำหรับใส่ข้าว ธูป เทียนขาว ดอกไม้หรือพวงมาลัยสด เหล้า บุหรี่ ผ้าขาว เงิน 6 สลึงหรือ 99 บาท

รายการของมงคลใส่หลุม (ปัจจุบันที่นิยมใช้)

 1. เหรียญเงิน 9 เหรียญ
 2. เหรียญทอง 9 เหรียญ อาจจะเป็นเหรียญสลึงหรือ 50 สตางค์ ก็ได้
 3. ใบเงิน 9 ใบ
 4. ใบทอง 9 ใบ
 5. ใบนาค 9 ใบ
 6. ใบรัก 9 ใบ
 7. ใบมะยม 9 ใบ
 8. ใบนางกวัก 9 ใบ
 9. ใบนางคุ้ม 9 ใบ
 10. ใบกาหลง 9 ใบ
 11. ดอกบานไม่รู้โรย 9 ดอก
 12. ดอกพุทธรักษา 9 ดอก
 13. ไม้มงคล 9 ชนิด
 14. แผ่น เงิน,ทอง,นาค 1 ชุด
 15. พลอยนพเก้า 1 ชุด

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน
Oblation for Thai Spirt House

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ นั่นก็
คือจะเหว็ดศาลพระภูมิ ซึ่งจะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และเราจะต้องทำการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิโดยทำได้โดยการบรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ บรรจุพระธรรมคุณ บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดและเมื่ออปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” ซึ่งบริวารของพระภูมิ ได้แก่

 1. ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
 2. ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
 3. ละครยก 2 โรง

เครื่องประดับตกแต่งศาลพระภูมิ จะประกอบด้วย

 1. แจกัน 1 คู่
 2. เชิงเทียน 1 คู่
 3. กระถางธูป 1 ใบ
 4. ผ้าผูกจะเหว็ด 1 ผืน
 5. ผ้าพันศาล 1 ชุด (ผ้าแพร 3 สี คือ สีเขียว,สีเหลืองและสีแดง)
 6. ฉัตรเงิน-ทอง 2 คู่
 7. ด้ายสายสิญจน์ 1 ม้วน
 8. ผ้าขาว 1 ผืน
 9. ทองคำเปลว
 10. แป้งเจิม 1 ถ้วย
 11. ดอกบัว 9 ดอก

12.ดอกไม้ 7 สี หรือมาลัย 7 สี

เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาล ประกอบด้วยอาหารคาวและหวานดังนี้

 1. หัวหมู 1 หัว
 2. ไก่ต้ม 1 ตัว
 3. เป็ด 1 ตัว
 4. ปลานึ่ง 1 ตัว
 5. ปู หรือ กุ้ง 1 จาน
 6. บายศรีปากชามยอดไข่ 1 คู่
 7. น้ำจิ้ม 2 ถ้วย
 8. ข้าวสวย 2 ถ้วย
 9. เหล้า 1 ขวด
 10. น้ำชา 2 ถ้วย
 11. น้ำสะอาด 2 แก้ว
 12. มะพร้าวอ่อน 1 คู่
 13. ขนมต้มแดง 2 จาน
 14. ขนมต้มขาว 2 จาน
 15. ขนมถั่วงา 2 จาน
 16. ขนมถ้วยฟู 2 จาน
 17. ขนมหูช้าง 2 จาน
 18. เผือก-มันต้ม 2 จาน
 19. ฟักทอง 2 ผล
 20. แตงไทย 2 ผล
 21. 21.ขนุน 2 จาน
 22. สับปะรด 2 ผล
 23. กล้วย 2 หวี
 24. ผลไม้ 5 ชนิด 2 จาน
 25. พานหมาก พลู บุหรี่ 1 คู่

ทั้งนี้หากถ้าขนาดบ้านและศาลพระภูมิเล็ก ก็สามารถใช้สับปะรดเพียง 1 ผลได้แต่จัดแบ่งเป็น 2 จานได้เช่นกัน

เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาลในรูปแบบมังสวิรัติ ประกอบด้วยอาหารคาวและหวานดังนี้

 1. มะพร้าวอ่อน 1 คู่
 2. ถั่วคั่ว 2 จาน
 3. งาคั่ว 2 จาน
 4. เผือก-มันต้ม 2 จาน
 5. ขนมต้มแดง 2 จาน
 6. ขนมต้มขาว 2 จาน
 7. ขนมถั่วงา 2 จาน
 8. ขนมถ้วยฟู 2 จาน
 9. ฟักทอง 2 ผล
 10. แตงไทย 2 ผล
 11. ขนุน 2 จาน
 12. สับปะรด 2 ผล
 13. สับปะรด 2 ผล
 14. ผลไม้ 5 ชนิด 2 จาน
 15. พานหมาก พลู บุหรี่ 1 คู่
 16. น้ำสะอาด 2 แก้ว
 17. ข้าวสวย 2 ถ้วย
 18. น้ำชา 2 ถ้วย
 19. นม 2 ถ้วย
 20. เนย 2 ถ้วย

ผลไม้ที่ห้ามนำถวาย ซึ่งผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้ที่คนไทยโบราณเชื่อว่าเป็นผลไม้อัปมงคล

 1. มังคุด
 2. ละมุด
 3. ระกำ
 4. มะเฟือง
 5. มะไฟ
 6. น้อยโหน่ง
 7. น้อยหน่า
 8. กระท้อน
 9. ลูกท้อ
 10. ลูกจาก
 11. ลูกพลับ
 12. มะขวิด
 13. มะตูม
 14. พุทรา
 15. ลางสาด

แน่นอนว่าการที่เราคำนึงถึงหลักความเชื่อต่าง ๆ เหล่านี้นอกจากจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเองมีความสบายใจและส่งเสริมให้ผู้อยู่มีความเจริญก้าวหน้าแล้วยังถือเป็นการสืบถอดหลักความเชื่อและวัฒนธรรมของพวกเราให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย ซึ่งนอนกจากความเชื่อเรื่องศาลพระภูมิแล้ว การจัดตั้งหิ้งพระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล รวมไปถึงการสร้างและจัดแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยก็สำคัญไม่แพ้กัน

ทั้งนี้หากใครมีข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องศาลพระภูมิก็สามารถร่วมแชร์กับพวกเราได้ผ่านช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ

ขอขอคุณข้อมูลจาก www.nanitalk.com

คิดเห็นอย่างไรบอกเราได้ที่นี่

ถาม-ตอบ กับ ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน

ศาลพระภูมิเป็นที่บูชาที่บ้านไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นของบ้าน มีบทบาทในการปกป้องและดูแลบ้านเรือนและสวนไร่นาของคนไทยตลอดจนสัตว์โลก

ตำนานเกี่ยวกับศาลพระภูมิที่มาจากศาสนาพราหมณ์มีต้นกำเนิดจากโอรส 9 พระองค์ของท้าวทศราช และเป็นผลมาจากความเบียดเบียนของพระมเหสีพระนางสันทรทุกเทวี

ทิศที่เหมาะสำหรับการตั้งศาลพระภูมิคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศตะวันออก, และทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทิศที่ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้าน

ศาลพระภูมิสามารถตั้งบนผืนดินหรือดาดฟ้าได้ แต่บางครั้งถ้าตั้งบนดาดฟ้าจะมีเจ้าที่เป็นเทวดาต่างๆ เช่นพระพรหม

สามารถตั้งศาลพระภูมิได้ตามเจ้าบ้านสะดวก แต่คนไทยส่วนใหญ่จะตั้งศาลพระภูมิในวันที่มีฤกษ์ดี

สิ่งของที่ต้องเตรียมรวมถึงพานครู, ธูป, เทียนขาว, ดอกไม้หรือพวงมาลัยสด, เหล้า, บุหรี่, ผ้าขาว, เงิน 6 สลึงหรือ 99 บาท

ความสูงของศาลควรอยู่เหนือระดับปากหรือคิ้วพอดีของเจ้าของบ้าน

ขั้นตอนการตั้งศาลพระภูมิรวมถึงการเตรียมหลุม, การปักเสา, และการสร้างพิธีกรรมเพื่อบอกกล่าวและสักการะ เพื่อให้ศาลพระภูมิมีประสิทธิภาพในการปกป้องบ้านและผู้อยู่อาศัยทุกคนในบ้านนั้น

 • วันอาทิตย์       เวลา 6.09 น. – 8.19 น.
 • วันจันทร์          เวลา 8.19 น. – 10.39 น.
 • วันอังคาร        เวลา 6.39 น. – 8.09 น.
 • วันพุธ              เวลา 8.39 น. – 10.19 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา 10.49 น. – 11.39 น.
 • วันศุกร์            เวลา 6.19 น. – 8.09 น.
 • วันเสาร์            เวลา 8.49 น. – 10.49 น.
 • เดือนอ้าย (ธันวาคม)       วันต้องห้ามคือ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • เดือนยี่     (มกราคม)       วันต้องห้ามคือ วันพุธ และวันศุกร์
 • เดือน 3   (กุมภาพันธ์)     วันต้องห้ามคือ วันอังคาร
 • เดือน 4   (มีนาคม)         วันต้องห้ามคือ วันจันทร์
 • เดือน 5   (เมษายน)        วันต้องห้ามคือ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • เดือน 6   (พฤษภาคม)     วันต้องห้ามคือ วันพุธ และวันศุกร์
 • เดือน 7   (มิถุนายน)        วันต้องห้ามคือ วันอังคาร
 • เดือน 8   (กรกฎาคม)      วันต้องห้ามคือ วันจันทร์
 • เดือน 9   (สิงหาคม)        วันต้องห้ามคือ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
 • เดือน 10 (กันยายน)         วันต้องห้ามคือ วันพุธ และวันศุกร์
 • เดือน 11  (ตุลาคม)           วันต้องห้ามคือ วันอังคาร
 • เดือน 12  (พฤศจิกายน)    วันต้องห้ามคือ วันจันทร์
 1. เหรียญเงิน 9 เหรียญ
 2. เหรียญทอง 9 เหรียญ อาจจะเป็นเหรียญสลึงหรือ 50 สตางค์ ก็ได้
 3. ใบเงิน 9 ใบ
 4. ใบทอง 9 ใบ
 5. ใบนาค 9 ใบ
 6. ใบรัก 9 ใบ
 7. ใบมะยม 9 ใบ
 8. ใบนางกวัก 9 ใบ
 9. ใบนางคุ้ม 9 ใบ
 10. ใบกาหลง 9 ใบ
 11. ดอกบานไม่รู้โรย 9 ดอก
 12. ดอกพุทธรักษา 9 ดอก
 13. ไม้มงคล 9 ชนิด
 14. แผ่น เงิน,ทอง,นาค 1 ชุด
 15. พลอยนพเก้า 1 ชุด

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

-พระภูมิ 
-จะเหว็ดศาลพระภูมิ
-ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
-ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
-ละครยก 2 โรง

 1. แจกัน 1 คู่
 2. เชิงเทียน 1 คู่
 3. กระถางธูป 1 ใบ
 4. ผ้าผูกจะเหว็ด 1 ผืน
 5. ผ้าพันศาล 1 ชุด (ผ้าแพร 3 สี คือ สีเขียว,สีเหลืองและสีแดง)
 6. ฉัตรเงิน-ทอง 2 คู่
 7. ด้ายสายสิญจน์ 1 ม้วน
 8. ผ้าขาว 1 ผืน
 9. ทองคำเปลว
 10. แป้งเจิม 1 ถ้วย
 11. ดอกบัว 9 ดอก

12.ดอกไม้ 7 สี หรือมาลัย 7 สี

 1. หัวหมู 1 หัว
 2. ไก่ต้ม 1 ตัว
 3. เป็ด 1 ตัว
 4. ปลานึ่ง 1 ตัว
 5. ปู หรือ กุ้ง 1 จาน
 6. บายศรีปากชามยอดไข่ 1 คู่
 7. น้ำจิ้ม 2 ถ้วย
 8. ข้าวสวย 2 ถ้วย
 9. เหล้า 1 ขวด
 10. น้ำชา 2 ถ้วย
 11. น้ำสะอาด 2 แก้ว
 12. มะพร้าวอ่อน 1 คู่
 13. ขนมต้มแดง 2 จาน
 14. ขนมต้มขาว 2 จาน
 15. ขนมถั่วงา 2 จาน
 16. ขนมถ้วยฟู 2 จาน
 17. ขนมหูช้าง 2 จาน
 18. เผือก-มันต้ม 2 จาน
 19. ฟักทอง 2 ผล
 20. แตงไทย 2 ผล
 21. 21.ขนุน 2 จาน
 22. สับปะรด 2 ผล
 23. กล้วย 2 หวี
 24. ผลไม้ 5 ชนิด 2 จาน
 25. พานหมาก พลู บุหรี่ 1 คู่

ทั้งนี้หากถ้าขนาดบ้านและศาลพระภูมิเล็ก ก็สามารถใช้สับปะรดเพียง 1 ผลได้แต่จัดแบ่งเป็น 2 จานได้เช่นกัน

 1. มะพร้าวอ่อน 1 คู่
 2. ถั่วคั่ว 2 จาน
 3. งาคั่ว 2 จาน
 4. เผือก-มันต้ม 2 จาน
 5. ขนมต้มแดง 2 จาน
 6. ขนมต้มขาว 2 จาน
 7. ขนมถั่วงา 2 จาน
 8. ขนมถ้วยฟู 2 จาน
 9. ฟักทอง 2 ผล
 10. แตงไทย 2 ผล
 11. ขนุน 2 จาน
 12. สับปะรด 2 ผล
 13. สับปะรด 2 ผล
 14. ผลไม้ 5 ชนิด 2 จาน
 15. พานหมาก พลู บุหรี่ 1 คู่
 16. น้ำสะอาด 2 แก้ว
 17. ข้าวสวย 2 ถ้วย
 18. น้ำชา 2 ถ้วย
 19. นม 2 ถ้วย
 20. เนย 2 ถ้วย

คนไทยเชื่อว่าการถวายผลไม้เหล่านี้จะเป็นอัปมงคล

 1. มังคุด
 2. ละมุด
 3. ระกำ
 4. มะเฟือง
 5. มะไฟ
 6. น้อยโหน่ง
 7. น้อยหน่า
 8. กระท้อน
 9. ลูกท้อ
 10. ลูกจาก
 11. ลูกพลับ
 12. มะขวิด
 13. มะตูม
 14. พุทรา
 15. ลางสาด

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน

เรนทรี คอนโดมิเนียม เชียงใหม่ เพลิดเพลินกับความสุขอย่างลงตัว

สะดวกสบายในบรรยากาศที่เงียบสงบ เรนทรี คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ในเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่ไกลจากถนนมหิดล บรรยากาศเงียบสงบ เดินทางสะดวก อยู่ใกล้กับโรงเรียนวารี หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติเอกชนชั้นนำของประเทศไทยในเชียงใหม่ โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 6 นาที ทำเลที่ยอดเยี่ยม เรนทรี คอนโดมิเนียม สามารถเดินทางเข้าออกด้วยเส้นทางหลัก 1141 และอยู่ห่างจากแยกสนามบินเพียง 5 นาที ให้เส้นทางที่รวดเร็วเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยม ไม่ว่าคุณจะมุ่งหน้าไปยังแหล่งช้อปปิ้งเมืองเก่า หรือถนนนิมมานเหมินท์ ทำเลของคอนโดก็สามารถมอบความสะดวกสบายให้ได้ทุกรูปแบบ ความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

Read More »
ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน

นอร์ท คอนโด การใช้ชีวิตอันล้ำค่าท่ามกลางทะเลสาบและภูเขา

Land and Houses ที่หลายๆคนรู้จักกันในฐานะผู้พัฒนาทางพาณิชย์และการเงิน เช่น LH Bank และ HomePro ได้ลงทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่โครงการ  “นอร์ท คอนโด” ที่เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2012 ได้เปิดตัวคอนโดระดับไฮเอนด์จำนวน 8 แห่งในเชียงใหม่ ได้แก่ นอร์ท 1 (North Place Condominium), นอร์ท

Read More »
ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน

ดอยปิงแมนชั่น คอนโดย่านเมืองเก่า ที่สุดของความสะดวกสบาย

ดอยปิงแมนชั่น เชียงใหม่ สร้างแล้วเสร็จในปี 1994 ตัวคอนโดดีไซน์และออกแบบให้มีความเรียบง่ายด้วยการทาสีตึกเป็นสีครีม แต่เน้นการใช้งานภายในให้มากที่สุด ดอยปิงแมนชั่นตั้งอยู่บนถนนเจริญประเทศ ช้างคลาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพลุกพล่านมากที่สุด เนื่องจากบนถนนเจริญประเทศเต็มไปด้วยประวัติศาตร์ของเมืองเชียงใหม่ ตลาดนัดที่ขายของเกี่ยวกับเมืองเหนือ เมืองเชียงใหม่ ร่องรอยเมืองเก่าอย่างท่าแพ วัดวาอาราม แหล่งอารยธรรมเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดอยปิงแมนชั่น คอนโดย่านเมืองเก่า ที่สุดของความสะดวกสบาย ดอยปิงแมนชั่น คอนโดย่านเมืองเก่า ที่สุดของความสะดวกสบาย ที่ตั้งย่านเมืองเก่าแต่เก๋า ตั้งอยู่บนถนนเจริญประเทศ ช้างคลาน

Read More »
ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน

คอนเวนชั่นคอนโดเชียงใหม่ คอนโดใกล้เมือง มองเห็นวิวดอยสุดเทพ

คอนเวนชั่นคอนโดเชียงใหม่ ถูกสร้างเสร็จในปี 2012 ได้รับการพัฒนาโครงการโดย ควอลิตี้ เฮ้าส์ ออกแบบและดีไซน์ให้ตัวตึกมีความเรียบง่าย แต่เน้นการใช้งานได้ทุกพื้นที่ ภายนอกทาสีขาวดูสบายตา ภายในคอนโดตัวห้องนอนติดด้วยกระจกที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ให้ความรู้สึกได้รับการผ่อนคลาย จึงเหมาะแก่นักศึกษา หรือวัยทำงานที่ทำงานหรือเรียนในเมืองและต้องการพื้นที่สงบเพื่อการพักผ่อน คอนเวนชั่นคอนโด เชียงใหม่ คอนโดใกล้เมือง มองเห็นวิวดอยสุเทพ คอนเวนชั่นคอนโด เชียงใหม่ คอนโดใกล้เมือง มองเห็นวิวดอยสุเทพ บนทำเลที่ตั้งแสนเพอร์เฟค คอนเวนชั่นคอนโดเชียงใหม่อยู่ห่างจากในเมืองเพียงแค่ 10 นาที เป็นทำเลทองที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

Read More »
ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน

ช้างคลาน เรสซิเดนซ์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อุ่นใจในทุกคุณภาพ

คอนโดพร้อมอยู่ ราคาถูก ทำเลดีใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่สร้างเสร็จในปี 2021 ตั้งอยู่บนถนนช้างคลาน ใกล้ประตูท่าแพและไนท์บาร์ซ่า สามารถเดินทางได้สะดวก อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งชุมชน เป็นโครงการคอนโดสูง 12 ชั้น มีขนาดตั้งแต่ห้องสตูดิโอไปจนถึงขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นล้านนา สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่และความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร ที่ตั้งกลางใจเมือง ย่านเศรษฐกิจ ตั้งอยู่บนถนนช้างคลาน ถือเป็นทำเลที่รวบรวมความสะดวกสบายไว้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งการค้า สถานศึกษา สถานพยาบาล แหล่งท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ช้างคลานเรสซิเดนท์ยังใกล้เคียงกับ

Read More »
ศาลพระภูมิกับบทบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน

คอนโดเชียงใหม่วิวเพลส ที่ตั้งทำเลทอง รายล้อมด้วยสิ่งอุปโภคบริโภค

คอนโดเชียงใหม่วิวเพลส มี 2 โครงการด้วยกัน โดยเชียงใหม่วิวเพลส 1  และ เชียงใหม่วิวเพลส 2 ตั้งอยู่บนทำเลที่ดี ใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่เดินทางสะดวกสบาย ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตตั้งแต่ วัยเรียน ไปจนถึงวัยทำงาน เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือมีกิจกรรมในเมือง ทั้งสองแห่งตกแต่งห้องด้วยสไตล์โมเดิร์นอย่างลงตัว ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความทันสมัย เชียงใหม่วิวเพลส 1 ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2012 และ เชียงใหม่วิวเพลส 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี

Read More »

Compare listings

Compare