ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ

ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ

สัญญาเช่าบ้าน เช่าคอนโดนั้นสำคัญมากสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่า เพราะนอกจากจะเป็นการยืนยันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ที่พึงกระทำอย่างไรบ้างแล้ว ยังใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ด้วย ซึ่งสัญญาเช่าที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ไปอ่านกันได้เลย


1. ข้อมูลพื้นฐานสุดสำคัญ

แน่นอนว่าในสัญญาจะต้องระบุข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ นั่นก็คือข้อมูลของสถานที่และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เช่า พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อ เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนอย่างสำเนาบัตรประชาชนด้วย อันนี้สำคัญมากเลยแหละ เพราะหากเกิดเหตุการ์ณ์ใด ๆ ขึ้นมา จะได้ตามตัวได้ถูกต้องยังไงล่ะ

2. ข้อตกลงต้องระบุให้ชัดเจน

ในส่วนข้อตกลงนี้ หลักๆก็คือเรื่องของค่าเช่า ว่าเรทค่าเช่าจะอยู่ที่กี่บาทต่อเดือน รวมไปถึงขอบเขตการรับผิดชอบในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น เรื่องการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ก็ควรต้องระบุไว้ในสัญญาเช่าเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์หรือทรัพย์สินอื่นใด รวมไปถึงต้องระบุไว้เลยว่าห้ามให้เช่าช่วง เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

3. ชัดเจนเรื่องค่าปรับ

มีไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะที่ผู้เช่าจ่ายเงินไม่ตรงเวลา ถ้าจ่ายช้านิดหน่อยเชื่อว่าเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ก็ใจดี อะลุ้มอล่วยช่วยกันไป แต่ถ้าค้างจ่ายนานไปก็ไม่ได้นะ ดังนั้นการกำหนดค่าปรับในสัญญาเช่าก็จำเป็นมากๆ เพราะนอกจากจะเป็นการเตือนให้ผู้เช่าจ่ายเงินตรงเวลาแล้ว ยังเป็นหลักฐานว่าผู้ใช้เช่ามีสิทธิ์เรียกค่าปรับได้ด้วย

ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ
สัญญาเช่าบ้านและคอนโด

4. ค่าซ่อมต่างๆ ก็สำคัญไม่แพ้กัน

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเออ เพราะเคยเกิดกรณีวิวาทมาแล้วในเรื่องของการเกี่ยงกันจ่ายค่าซ่อมต่างๆ ดังนั้นสัญญาเช่าที่ดีควรระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าส่วนใดที่เจ้าของต้องรับผิดชอบ หรือส่วนใดที่ผู้เช่าต้องจ่าย จะได้แฟร์ๆ หากใครตุกติกก็นำสัญญามากางให้อ่านกันใสๆไปเลย

5. ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ

แน่นอนว่าคนเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะคัดเลือกผู้เช่าได้ อย่างน้อยข้อห้ามที่ระบุไว้ในสัญญาก็ถือว่าเป็นการคัดกรองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ห้ามมีสารเสพติด ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามใช้เป็นแหล่งซ่องสุมสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น และทางที่ดีต้องระบุให้ชัดๆว่า หากเกิดเหตุการณ์ผิดกฎหมายใดๆ เจ้าของไม่มีส่วนรู้เห็น เป็นการป้องกันตัวเองไปด้วยอีกทางหนึ่ง

6. ระยะเวลาเช่าและการต่อสัญญา

ข้อนี้ก็สำคัญ การระบุระยะเวลาเช่าต้องชัดเจน เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี ก็ว่ากันไป และต้องระบุวันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญาไว้ด้วย เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย และแน่นอนว่าการต่อสัญญาก็เช่นกัน ควรระบุไว้ให้แจ้งต่อสัญญากันได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนมักจะลืม แต่ถ้าผู้เช่าแฮปปี้ เจ้าของยินดีก็อยู่ต่อกันไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าให้ดีสุดต้องเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันด้วยนะ

7. เงินประกันก็สำคัญนะเออ

เงินประกัน ความหมายก็ตรงตัวเลยนะว่าเป็นการนำเงินมารับประกันว่าผู้เช่าจะอยู่จนครบสัญญา และหากมีอะไรเสียหายก็อุ่นใจว่ามีเงินก้อนนี้มาดูแลในจุดนี้ สบายใจทั้งสองฝ่าย ซึ่งแน่นอนว่าเงินประกันจะได้คืนก็ต่อเมื่อย้ายออกตามวันที่สิ้นสุดสัญญานั่นเอง

ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ
สัญญาเช่าบ้านและเงินประกัน

8. สิทธิของผู้ให้เช่ากรณีบอกเลิกสัญญา

ว่าด้วยเรื่องสิทธิของผู้ให้เช่า ในกรณีที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ผู้เช่าไม่ยอมย้ายออก ทุกคนคงคิดว่า งั้นก็ล็อคประตู เปลี่ยนกุญแจก็หมดปัญหา แต่นั่นก็ผิดกฎหมายซึ่งผู้เช่าสามารถฟ้องร้องเราได้นะ ดังนั้นควรระบุไว้ในสัญญาเลยว่าถ้าหากยกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้บ้าง เช่น ย้ายของออก ล็อคประตู เปลี่ยนกุญแจ เป็นต้น

9. รูปถ่ายพร้อมรายการทรัพย์สิน

และข้อสุดท้ายก็คือการทำบัญชีรูปภาพทรัพย์สินเพื่อแนบท้ายสัญญา ความมีไว้ฝ่ายละชุด ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้เราตรวจเช็คบ้านและสภาพข้าวของได้เป็นอย่างดี ทั้งก่อนและหลังที่ผู้เช่าย้ายออก เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถแจกแจงรายละเอียดและหักเงินจากค่าประกันได้หากมีข้าวของเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพเดิมก่อนจะเช่า โดยคิดค่าเสียหายตามความเป็นจริงด้วย

ทั้งหมดนี้คือลักษณะที่ดีทั้ง 9 ประการของสัญญาเช่าที่เราควรมี ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของและทำสัญญาเช่าเองก็ควรตรวจสอบด้วยนะว่าของเรานั้นรัดกุมมากแค่ไหนจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที แต่ทั้งนี้ขอให้ตั้งอยู่บนความพอดี ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เช่ามากเกินไป แต่หากท่านใดที่คิดว่ามันยุ่งยากเหลือเกิน แนะนำให้ฝากเช่ากับเพอร์เฟคโฮมส์เชียงใหม่ เพราะเรามีบริการทำสัญญาเช่าที่รัดกุมและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย และที่มากกว่านั้นคือเรามีบริการเมเนจเมนท์สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของคอนโดแต่ไม่มีเวลาดูแล ซึ่งเรายินดีให้บริการและช่วยจัดการปัญหาน่าปวดหัวให้หมดไปได้ง่ายๆเลย!`

คิดเห็นอย่างไรบอกเราได้ที่นี่

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ

ดอกเบี้ยบ้าน 66 ธนาคารไหนถูกและดี เช็คเลย!

ว่าด้วยเรื่องดอกเบี้ยบ้านปี 2566 เรามาอัพเดทกันดีกว่า ว่าแต่ละธนาคารจะมีโปรอะไร เพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าที่อยากขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกันบ้าง 👇🏻👇🏻สามารถเช็คได้ที่นี่เลย 👇🏻👇🏻 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H

Read More »
ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 ที่ทุกคนต้องรู้ !

ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ได้ถูกร่างขึ้นมาเพื่อใช้แทน พรบ.ภาษีที่ดินและโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเก็บภาษีซ้ำซ้อน การลดหย่อนภาษีที่มากไปจนทำให้รายได้จากการเก็บภาษีของประเทศลดลงไป ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ที่จะต้องทำหน้าที่เสียภาษีก็คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

Read More »
ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ประจำปี 2566 ฤกษ์ดี วันมงคล ช่วยเสริมมั่งคั่งร่ำรวย

สำหรับคนที่กำลังมองหา ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 อยากรู้ว่าฤกษ์ดีแต่ละเดือนมีวันไหนบ้าง สำหรับใช้ในการเตรียมตัวขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้านใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่ สร้างบ้าน ลงเสาเอก รวมถึงคนที่กำลังจะเปิดร้านใหม่ ตามไปดูฤกษ์ดี วันมงคล และวันต้องห้าม กับเชียงใหม่บ้าน

Read More »
ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ

เช่าคอนโดในเชียงใหม่ จะเริ่มต้นยังไงดี? คำถามที่ถูกถามบ่อย

หลายๆคนตอนนี้ อยากจะหาเช่าคอนโด แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง จะหาคำแนะนำจากไหน ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากใช่ไหม? วันนี้ทาง เพอร์เฟคโฮมส์ ได้รวบรวมคำถาม และตอบคำถามไขข้อข้องใจเบื้องต้นให้ทุกคนได้ทราบกัน เริ่มจากคำถามที่ว่า..

Read More »
ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ

ฮิลล์ทาเนีย คอนโดมิเนียม ความหรูหราสะดวกสบายไร้ขีดจำกัด

จากธุรกิจครอบครัว สู่การสรรค์สร้างที่พักอาศัยสุดหรูหราที่เริ่มโครงการเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว จึงได้ก่อกำเนิดเป็นคอนโดที่พักอาศัยสุดทันสมัย ด้วยการออกแบบจากการร่วมทุนของนักสถาปัตยกรรมชั้นนำของประเทศไทย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ฮิลล์ทาเนีย คอนโดมิเนียม (Hilltania

Read More »
ลักษณะสัญญาเช่าบ้านและคอนโดที่ดี 9 ประการ

THE NIMMAN by Palm Springs สวรรค์บนดินท่ามกลางทำเลทอง

หากจะพูดถึงที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ทำเลทองแล้ว เชื่อว่าหลายๆ คนจะต้องนึกถึงทำเลดีๆ อย่างถนนนิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และคงจะดีไม่น้อยหากได้พักอาศัยอยู่ในย่านนี้ ซึ่งมีครบทุกอย่าง

Read More »

Compare listings

Compare
Perfect Homes Chiang Mai Logo

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ