Chiang Mai Property News & Information

Check out our News & Infomation all about living in Chiang Mai and the property market

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2560 เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ ก่อนเริ่มใช้จริง!

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2560 เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ ก่อนเริ่มใช้จริง!

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2560 เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ ก่อนเริ่มใช้จริง!

 

ภาษี (Tax) ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุด เพราะแต่ละวันเราจ่ายภาษีอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้ว แต่ในวันนี้เชียงใหม่บ้านจะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องของ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย และมีผลบังคับใช้ในปี 2561 นี้แล้วล่ะค่ะ

ทำไมต้องเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ถูกร่างขึ้นมาเพื่อใช้แทน พรบ.ภาษีที่ดินและโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเก็บภาษีซ้ำซ้อน การลดหย่อนภาษีที่มากไปจนทำให้รายได้จากการเก็บภาษีของประเทศลดลงไป ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ที่จะต้องทำหน้าที่เสียภาษีก็คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุดคอนโด และผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีก็คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และส่งต่อไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อจัดเก็บและนำมาพัฒนาประเทศต่อไป

อัตราการเก็บภาษีแต่ละประเภท

พรบ.ฉบับนี้ ได้มีการแยกประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรม บ้านพักอาศัย พาณิชยกรรม และที่ดินว่างเปล่า ซึ่งแต่ละประเภทมีเงื่อนไขและอัตราการเรียกเก็บภาษีแตกต่างกัน โดยต้องจ่ายภาษีตามมุลค่าจริงที่ผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 • ที่ดินเกษตรกรรม

ที่ดินทำการเกษตร โดยมูลค่าทรัพย์สินน้อยกว่า 50 ล้านบาท ไม่ต้องจ่ายภาษี ส่วนรายที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไปเรียกเก็บ 0.05 – 0.10% แต่ไม่เกิน 0.2%

 • บ้านพักอาศัย

บ้านและห้องชุดคอนโดมิเนียมต่างๆ จะมีอัตราการเรียกเก็บไม่เกิน 0.5% โดยห้องชุดหรือบ้านหลังแรกที่มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี แต่ถ้ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.05 – 0.1 % ส่วนบ้านหลังที่สอง จะต้องเสียภาษีตั้งแต่ 0.03 – 0.3%

 • พาณิชยกรรม

ในส่วนของพาณิชยกรรมนี้ สิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายก็คือ ร้านค้า โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการหารายได้ หรือเพื่อการแสวงหากำไร จะมีการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 0.3 – 1.5% แต่ไม่เกิน 2%

 • ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่าที่เจ้าของมีไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้มีการใช้ให้เกิดประโยชน์ใดๆ จะเรียกเก็บ 2 % จากมูลค่าของที่ดินนั้นๆ และจะปรับเพิ่มขึ้น 0.5% ทุกๆ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5% เพราะฉะนั้นใครมีที่ดินไว้ในครอบครองเพื่อเก็งกำไรก็คงจะต้องแบกรับภาระภาษีกันอย่างหนักเลยทีเดียว

ข้อยกเว้นและการบรรเทาภาระภาษี

ใช่ว่าทุกๆสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินจะต้องเสียภาษีไปซะทั้งหมด เพราะยังมีบางกรณีที่ได้รับการงดเว้นหรือมีส่วนลดภาษีให้ ซึ่งจำแนกได้เป็นหมวดหมู่ดังนี้

 • ทรัพย์สินที่ไม่ต้องจ่ายภาษี

สาธารณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ไม่ได้นำมาใช้หาผลประโยชน์ซึ่งเป็นของรัฐหรือเอกชน, สหประชาชาติ, สถานทูต, พื้นที่ส่วนกลางของคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรรโครงการต่างๆ, บ้านหรือคอนโดที่พักอาศัยหลัก หลังแรก มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

 • การบรรเทาหรือลดภาระภาษี

ทรัพย์สินที่ได้รับจากมรดกตกทอด ก่อนที่พรบ.ฉบับนี้จะประกาศใช้ ลดการจ่ายภาษีให้ 50% กิจการสาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น จะได้รับการลดภาษีได้สูงสุดถึง 75% ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ได้รับการลดหย่อนเช่นกัน และทที่สำคัญหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ หรือถูกทำลายเฉพาะรายก็จะไดรับการงดเว้นไม่ต้องจ่ายภาษี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเห็นชอบของผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ประโยชน์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2560

มาถึงในส่วนของประโยชน์จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าพรบ.ฉบับนี้จะมีข้อดีหรือประโยชน์อย่างไรต่อตัวเองและประเทศชาติ ดังนั้นเชียงใหม่บ้านจึงไม่พลาดที่จะรวบรวมมาชี้แจงแถลงไขกันดังต่อไปนี้

 • ลดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนของพรบ.ฉบับเดิม
 • เก็บเงินภาษีได้มากขึ้น มีเงินหมุนเวียนในการพัฒนาประเทศ
 • ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
 • ลดการเก็งกำไรที่ดินจากเหล่าคนรวย
 • ลดการคอรัปชั่น เพราะประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐได้

 

พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2561 แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วในการชำระภาษีก็คงเป็นปี 2562 เพราะเรายื่นเสียภาษีกันในเดือนเมษายนของทุกปีนั่นเอง แต่ทั้งนี้คงต้องรอดูประกาศจากทางรัฐบาลกันต่อไป ซึ่งทางเชียงใหม่บ้านก็จะคอยอัพเดทข่าวสารให้ทุกท่านได้ศึกษาและเข้าใจ เพื่อเตรียมรับมือกับภาระภาษีที่จะตามมาในอีกไม่ช้านี้แน่นอนค่ะ

หากมีคำถามและต้องการแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถบอกเราได้ทุกเมื่อด้วยการคอมเมนท์ใต้โพสต์นี้นะคะ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เพิ่มเพื่อน