ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !

ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ได้ถูกร่างขึ้นมาเพื่อใช้แทน พรบ.ภาษีที่ดินและโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเก็บภาษีซ้ำซ้อน การลดหย่อนภาษีที่มากไปจนทำให้รายได้จากการเก็บภาษีของประเทศลดลงไป ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ที่จะต้องทำหน้าที่เสียภาษีก็คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุดคอนโด และผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีก็คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และส่งต่อไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อจัดเก็บและนำมาพัฒนาประเทศต่อไป

วันนี้ เชียงใหม่บ้าน จึงสรุปอัตราการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับในปี 2567 ของที่ดินแต่ละประเภทมาฝากเนื่องจากรัฐมีมติลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน ปี พ.ศ.2567 ซึ่งลดต่อเนื่องมาแล้ว 4 ปี เพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระประชาชน แล้วภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บในอัตราเท่าไร? 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีมี 4 ประเภท

 1. ที่อยู่อาศัย
 2. ที่ดินเกษตรกรรม
 3. ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น ๆ
 4. ที่ดินว่างเปล่า

1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2567

2. ผู้เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2567

 3. ผู้เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2567

4. บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2567

5. นิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2567

6. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอาหาร ออฟฟิศ โรงแรม สำนักงาน ฯลฯ
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2567

7. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์
มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2567

ระยะเวลาในการเสียภาษี

จากเดิมภายในเดือน เม.ย. 2566 ขยายเวลาเป็น 30 มิ.ย. 2566 หากต้องจ่ายภาษีจำนวน 3,000 บาท สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวด เท่า ๆ กัน โดยไม่เสียดอกเบี้ย

ประโยชน์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566
มาถึงในส่วนของประโยชน์จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันบ้าง จะมีข้อดีหรือประโยชน์อย่างไร เชียงใหม่บ้านได้รวบรวมมาชี้แจงแถลงไขกันดังต่อไปนี้
-ลดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนของพรบ.ฉบับเดิม
-เก็บเงินภาษีได้มากขึ้น มีเงินหมุนเวียนในการพัฒนาประเทศ
-ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
-กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
-ลดการเก็งกำไรที่ดินจากเหล่าคนรวย
-ลดการคอรัปชั่น เพราะประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐได้

หากมีคำถามและต้องการแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถบอกเราได้ทุกเมื่อด้วยการคอมเมนท์ใต้โพสต์นี้นะคะ

คิดเห็นอย่างไรบอกกันได้นะจ๊ะ

ถาม-ตอบ กับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 ที่ทุกคนต้องรู้ !

-เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

-เจ้าของห้องชุดคอนโด

-ผูที่ครอบครองทรัพย์สินของรัฐ

 หน่วยงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และส่งต่อไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อจัดเก็บและนำมาพัฒนาประเทศต่อไป

4 ประเภท

1.ที่อยู่อาศัย

2.ที่ดินเกษตร

3.ที่ดินใช้ประโยชน์อื่นๆ

4.ที่ดินเปล่า

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 0-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นอัตราการเสียภาษี

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.03%  เสียภาษีล้านละ 300 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.05%  เสียภาษีล้านละ 500 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 100 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.1%  เสียภาษีล้านละ 1,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 0-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นอัตราการเสียภาษี

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.03%  เสียภาษีล้านละ 300 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.05%  เสียภาษีล้านละ 500 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 100 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.1%  เสียภาษีล้านละ 1,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.02%  เสียภาษีล้านละ 200 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.03%  เสียภาษีล้านละ 300 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.05%  เสียภาษีล้านละ 500 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 100 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.1%  เสียภาษีล้านละ 1,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 0-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 50-125 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.1%  เสียภาษีล้านละ 100 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 125-150 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.03%  เสียภาษีล้านละ 300 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 150-550 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.05%  เสียภาษีล้านละ 500 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 550-1,050 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.07%  เสียภาษีล้านละ 700 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 1,050 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเสียภาษี 0.1%  เสียภาษีล้านละ 1,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.01%  เสียภาษีล้านละ 100 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 70-100 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.03%  เสียภาษีล้านละ 300 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 100-500 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.05%  เสียภาษีล้านละ 500 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.07%  เสียภาษีล้านละ 700 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเสียภาษี 0.1%  เสียภาษีล้านละ 1,000 บาท

ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอาหาร ออฟฟิศ โรงแรม สำนักงาน และอื่นๆ เสียภาษีตามอัตราดังนี้

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.3%  เสียภาษีล้านละ 3,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.4%  เสียภาษีล้านละ 4,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.5%  เสียภาษีล้านละ 5,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.6%  เสียภาษีล้านละ 6,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเสียภาษี 0.7%  เสียภาษีล้านละ 7,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.3%  เสียภาษีล้านละ 3,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.4%  เสียภาษีล้านละ 4,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.5%  เสียภาษีล้านละ 5,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราเสียภาษี 0.6%  เสียภาษีล้านละ 6,000 บาท

-มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเสียภาษี 0.7%  เสียภาษีล้านละ 7,000 บาท

-ลดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนของพรบ.ฉบับเดิม
-เก็บเงินภาษีได้มากขึ้น มีเงินหมุนเวียนในการพัฒนาประเทศ
-ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
-กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
-ลดการเก็งกำไรที่ดินจากเหล่าคนรวย
-ลดการคอรัปชั่น เพราะประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐได้

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

Join The Discussion

16 thoughts on “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ที่ทุกคนต้องรู้ !”

 • จุฑารัตน์

  อย่างเช่นที่ดินในโซนบ้านถวายราคาประเมินนั้นสูงมากเอาการ แล้วตอนนี้โซนนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการในตลาดผู้ที่ถือครองที่ดินเปล่าโดยไม่ได้พัฒนาหรือใช้แระโยชน์ใดใด เริ่มทยอย ขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินเนื่องจากยิ่งถือครองนานเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านตลาด ของอสังหารอมทรัพย์

  Reply
  • Bow

   ใช่ค่ะ เรื่องภาษีที่ดินฉบับใหม่ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขาย หรือการพัฒนาที่ดินทั้งหลาย รวมถึงทำให้คนไทยหันมาใส่ใจเรื่องภาษีกันได้เยอะมากขึ้นค่ะ

   Reply
 • Jah

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ จะได้เตรียมตัวในเรื่องของภาษี

  Reply
  • Bow

   ยินดีค่ะ

   Reply
 • รุ่งทิพย์

  บทความนี้มีประโยชน์มากๆ และนำไปใช้ได้จริงๆ

  Reply
  • Bow

   ขอบคุณค่ะ นอกจากบทความนี้แล้ว เรายังมีบทความอื่นเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ตามลิงค์นี้ค่ะ https://chiangmaibaan.com/information/

   ***Chingmaibaan.com***

   Reply
 • Jutatip

  ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลภาษีบ้านที่สรุปให้อ่านนะคะ หลายๆคนยังไม่รู้เลย ว่าจะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายภาษี อะไรยังไงบ้าง ถ้าใครงงๆ ก็อ่านบทความนี้เลยค่ะ อ่านเข้าใจง่าย แนะนำๆ 🙂

  Reply
  • Bow

   ขอบคุณค่ะ เรายังมีบทความดีๆอีกมากมาย สามารถเลือกอ่านได้ตามลิงค์นี้ค่ะ https://chiangmaibaan.com/information/

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 • Anyarat

  ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูล แล้วถ้าตอนนี้มีที่ดินอยู่แล้วละคะ ต้องทำยังงัยบ้างคะเนี่ย

  Reply
  • Bow

   สวัสดีค่ะคุณ Anyarat หากมีที่ดินอยู่แล้ว สามารถนำที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ อาทิ เป็นสวนผัก ผลไม้ ปลูกข้าว หรือทำการเกษตรด้านอื่นๆค่ะ หรือจะนำมาปลูกสร้างบ้าน หรือขายที่ดินก็ได้ค่ะ หากยังไม่มีแพลนจะนำไปพัฒนาก็สามารถปล่อยทิ้งไว้ โดยที่เราต้องจ่ายภาษีในปีแรก 2% และทุกๆ 3 ปีจะเพิ่มขึ้น 0.5% สูงสุดไม่เกิน 5% นะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 • นุ่น

  ขอมูลใหม่มีประโยชน์มากค่ะ. ขอบคุณนะค่ะ

  Reply
  • Bow

   ยินดีค่ะ คุณนุ่นสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้นะคะ https://chiangmaibaan.com/information/

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 • Rada

  บทความนี้มีเนื้อหา+ภาพประกอบ ที่อ่านแล้วทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น

  ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • Bow

   ขอบคุณค่ะ หากชื่นชอบบทความของเรา อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 • Pataravadee

  เป็นบทความที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ เพราะปัจจุบันคนสนใจลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์กันมาก แต่ไม่ได้มีความรู้ หรือสนใจเรื่องภาษีกัน แทนที่จะได้กำไรจากการถือครองทรัพย์กลับกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพิ่มขึ่นในแต่ละปี จนสุดท้ายกลายเป็นขาดทุนไปเสีย

  Reply
  • Bow

   ขอบคุณมากค่ะ ปกติแล้วเรามักจะไม่ค่อยตื่นตัวกันในเรื่องของกฎหมาย หรือบทบัญญัติต่างๆ ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว เช่นเดียวกับเรื่องภาษีบ้านและที่ดินฉบับใหม่ ที่มีผลกระทบกับทุกคนไม่มากก็น้อย ซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ในครอบครอง หรือคนที่สนใจซื้อ – ลงทุนในด้านนี้ค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply

Compare listings

Compare
Perfect Homes Chiang Mai Logo

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ