เชียงใหม่บ้าน

Chiang Mai Property News & Information

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2560 เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ ก่อนเริ่มใช้จริง!

ภาษี (Tax) ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุด เพราะแต่ละวันเราจ่ายภาษีอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้ว แต่ในวันนี้เชียงใหม่บ้านจะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องของ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย และมีผลบังคับใช้ในปี 2561 นี้แล้วล่ะค่ะ

ทำไมต้องเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ถูกร่างขึ้นมาเพื่อใช้แทน พรบ.ภาษีที่ดินและโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเก็บภาษีซ้ำซ้อน การลดหย่อนภาษีที่มากไปจนทำให้รายได้จากการเก็บภาษีของประเทศลดลงไป ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ที่จะต้องทำหน้าที่เสียภาษีก็คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุดคอนโด และผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีก็คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และส่งต่อไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อจัดเก็บและนำมาพัฒนาประเทศต่อไป

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราการเก็บภาษีแต่ละประเภท

พรบ.ฉบับนี้ ได้มีการแยกประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรม บ้านพักอาศัย พาณิชยกรรม และที่ดินว่างเปล่า ซึ่งแต่ละประเภทมีเงื่อนไขและอัตราการเรียกเก็บภาษีแตกต่างกัน โดยต้องจ่ายภาษีตามมุลค่าจริงที่ผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 • ที่ดินเกษตรกรรม

ที่ดินทำการเกษตร โดยมูลค่าทรัพย์สินน้อยกว่า 50 ล้านบาท ไม่ต้องจ่ายภาษี ส่วนรายที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไปเรียกเก็บ 0.05 – 0.10% แต่ไม่เกิน 0.2%

 • บ้านพักอาศัย

บ้านและห้องชุดคอนโดมิเนียมต่างๆ จะมีอัตราการเรียกเก็บไม่เกิน 0.5% โดยห้องชุดหรือบ้านหลังแรกที่มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี แต่ถ้ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 0.05 – 0.1 % ส่วนบ้านหลังที่สอง จะต้องเสียภาษีตั้งแต่ 0.03 – 0.3%

 • พาณิชยกรรม

ในส่วนของพาณิชยกรรมนี้ สิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายก็คือ ร้านค้า โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการหารายได้ หรือเพื่อการแสวงหากำไร จะมีการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 0.3 – 1.5% แต่ไม่เกิน 2%

 • ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

ที่ดินว่างเปล่าที่เจ้าของมีไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้มีการใช้ให้เกิดประโยชน์ใดๆ จะเรียกเก็บ 2 % จากมูลค่าของที่ดินนั้นๆ และจะปรับเพิ่มขึ้น 0.5% ทุกๆ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5% เพราะฉะนั้นใครมีที่ดินไว้ในครอบครองเพื่อเก็งกำไรก็คงจะต้องแบกรับภาระภาษีกันอย่างหนักเลยทีเดียว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ข้อยกเว้นและการบรรเทาภาระภาษี

ใช่ว่าทุกๆสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินจะต้องเสียภาษีไปซะทั้งหมด เพราะยังมีบางกรณีที่ได้รับการงดเว้นหรือมีส่วนลดภาษีให้ ซึ่งจำแนกได้เป็นหมวดหมู่ดังนี้

 • ทรัพย์สินที่ไม่ต้องจ่ายภาษี

สาธารณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ไม่ได้นำมาใช้หาผลประโยชน์ซึ่งเป็นของรัฐหรือเอกชน, สหประชาชาติ, สถานทูต, พื้นที่ส่วนกลางของคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้านจัดสรรโครงการต่างๆ, บ้านหรือคอนโดที่พักอาศัยหลัก หลังแรก มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

 • การบรรเทาหรือลดภาระภาษี

ทรัพย์สินที่ได้รับจากมรดกตกทอด ก่อนที่พรบ.ฉบับนี้จะประกาศใช้ ลดการจ่ายภาษีให้ 50% กิจการสาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น จะได้รับการลดภาษีได้สูงสุดถึง 75% ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ได้รับการลดหย่อนเช่นกัน และทที่สำคัญหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ หรือถูกทำลายเฉพาะรายก็จะไดรับการงดเว้นไม่ต้องจ่ายภาษี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเห็นชอบของผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประโยชน์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2560

มาถึงในส่วนของประโยชน์จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าพรบ.ฉบับนี้จะมีข้อดีหรือประโยชน์อย่างไรต่อตัวเองและประเทศชาติ ดังนั้นเชียงใหม่บ้านจึงไม่พลาดที่จะรวบรวมมาชี้แจงแถลงไขกันดังต่อไปนี้

 • ลดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนของพรบ.ฉบับเดิม
 • เก็บเงินภาษีได้มากขึ้น มีเงินหมุนเวียนในการพัฒนาประเทศ
 • ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
 • ลดการเก็งกำไรที่ดินจากเหล่าคนรวย
 • ลดการคอรัปชั่น เพราะประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐได้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2561 แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วในการชำระภาษีก็คงเป็นปี 2562 เพราะเรายื่นเสียภาษีกันในเดือนเมษายนของทุกปีนั่นเอง แต่ทั้งนี้คงต้องรอดูประกาศจากทางรัฐบาลกันต่อไป ซึ่งทางเชียงใหม่บ้านก็จะคอยอัพเดทข่าวสารให้ทุกท่านได้ศึกษาและเข้าใจ เพื่อเตรียมรับมือกับภาระภาษีที่จะตามมาในอีกไม่ช้านี้แน่นอนค่ะ

หากมีคำถามและต้องการแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถบอกเราได้ทุกเมื่อด้วยการคอมเมนท์ใต้โพสต์นี้นะคะ

คิดเห็นอย่างไรบอกกันได้นะจ๊ะ

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

16 Comments

 1. จุฑารัตน์

  on said  

  อย่างเช่นที่ดินในโซนบ้านถวายราคาประเมินนั้นสูงมากเอาการ แล้วตอนนี้โซนนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการในตลาดผู้ที่ถือครองที่ดินเปล่าโดยไม่ได้พัฒนาหรือใช้แระโยชน์ใดใด เริ่มทยอย ขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินเนื่องจากยิ่งถือครองนานเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านตลาด ของอสังหารอมทรัพย์

  Reply
  • ใช่ค่ะ เรื่องภาษีที่ดินฉบับใหม่ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขาย หรือการพัฒนาที่ดินทั้งหลาย รวมถึงทำให้คนไทยหันมาใส่ใจเรื่องภาษีกันได้เยอะมากขึ้นค่ะ

   Reply
 2. ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ จะได้เตรียมตัวในเรื่องของภาษี

  Reply
 3. ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลภาษีบ้านที่สรุปให้อ่านนะคะ หลายๆคนยังไม่รู้เลย ว่าจะต้องจ่ายหรือไม่จ่ายภาษี อะไรยังไงบ้าง ถ้าใครงงๆ ก็อ่านบทความนี้เลยค่ะ อ่านเข้าใจง่าย แนะนำๆ 🙂

  Reply
 4. Anyarat

  on said  

  ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูล แล้วถ้าตอนนี้มีที่ดินอยู่แล้วละคะ ต้องทำยังงัยบ้างคะเนี่ย

  Reply
  • สวัสดีค่ะคุณ Anyarat หากมีที่ดินอยู่แล้ว สามารถนำที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ อาทิ เป็นสวนผัก ผลไม้ ปลูกข้าว หรือทำการเกษตรด้านอื่นๆค่ะ หรือจะนำมาปลูกสร้างบ้าน หรือขายที่ดินก็ได้ค่ะ หากยังไม่มีแพลนจะนำไปพัฒนาก็สามารถปล่อยทิ้งไว้ โดยที่เราต้องจ่ายภาษีในปีแรก 2% และทุกๆ 3 ปีจะเพิ่มขึ้น 0.5% สูงสุดไม่เกิน 5% นะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 5. นุ่น

  on said  

  ขอมูลใหม่มีประโยชน์มากค่ะ. ขอบคุณนะค่ะ

  Reply
 6. บทความนี้มีเนื้อหา+ภาพประกอบ ที่อ่านแล้วทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น

  ขอบคุณค่ะ

  Reply
  • ขอบคุณค่ะ หากชื่นชอบบทความของเรา อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply
 7. Pataravadee

  on said  

  เป็นบทความที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ เพราะปัจจุบันคนสนใจลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์กันมาก แต่ไม่ได้มีความรู้ หรือสนใจเรื่องภาษีกัน แทนที่จะได้กำไรจากการถือครองทรัพย์กลับกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพิ่มขึ่นในแต่ละปี จนสุดท้ายกลายเป็นขาดทุนไปเสีย

  Reply
  • ขอบคุณมากค่ะ ปกติแล้วเรามักจะไม่ค่อยตื่นตัวกันในเรื่องของกฎหมาย หรือบทบัญญัติต่างๆ ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว เช่นเดียวกับเรื่องภาษีบ้านและที่ดินฉบับใหม่ ที่มีผลกระทบกับทุกคนไม่มากก็น้อย ซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ในครอบครอง หรือคนที่สนใจซื้อ – ลงทุนในด้านนี้ค่ะ

   ***Chiangmaibaan.com***

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ขอบคุณที่ติดต่อเรา !

เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว

ทางเราจะรีบติดต่อกลับให้เร็วที่สุด ขอบคุณค่ะ

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้ !

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ