ความต่างระหว่าง “นายหน้าอสังหาฯ” กับ “ผู้จัดการทรัพย์สิน”

ความต่างระหว่าง “นายหน้าอสังหาฯ” กับ “ผู้จัดการทรัพย์สิน”

อาชีพที่สร้างความสับสนได้บ่อยที่สุดในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักคงจะหนีไม่พ้น “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์” และ “ผู้จัดการทรัพย์สิน” นั่นเอง แม้ว่าทั้งสองคำนี้จะถูกนำมาใช้เรียกสลับกันไปมาแต่ในความเป็นจริงแล้วอาชีพทั้งสองกลับทำหน้าที่ต่างกันอย่างมาก

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ความต่างระหว่าง “นายหน้าอสังหาฯ” กับ “ผู้จัดการทรัพย์สิน”
ความต่างระหว่าง “นายหน้าอสังหาฯ” กับ “ผู้จัดการทรัพย์สิน”

กล่าวอย่างย่อ เป้าหมายของนายหน้าอสังหาฯ คือการรับมือกับกระบวนการปล่อยเช่าหรือขายทรัพย์สิน (ที่ดิน บ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ) ในฐานะตัวแทนของเจ้าของทรัพย์สิน พร้อมกับช่วยเหลือผู้เช่าและผู้ซื้อในอนาคตค้นหาสถานที่ที่เหมาะสมแก่การเช่าหรือซื้อไปด้วยพร้อมๆ กัน แม้ว่านายหน้าอสังหาฯ อาจทำหน้าที่อื่นนอกเหนือจากนี้บ้าง แต่ความรับผิดชอบหลักจะเกี่ยวข้องอยู่กับการหาลูกค้าใหม่ การสร้างเครือข่ายภายในชุมชน การเตรียมและเผยแพร่รายการอสังหาริมทรัพย์สู่สาธารณะ การประสานงานและพาลูกค้าเข้าชมทรัพย์สิน ไปจนถึงการจัดแจงและออกเอกสารจำเป็นทั้งหมดและงานปิดการขาย นอกจากจะต้องรู้ลึกและมีข้อมูลวงในเกี่ยวกับทรัพย์สินทุกอย่างที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว ยังจะต้องรู้จริงในเรื่องตลาดท้องถิ่นและแนวโน้มกระแสของอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันด้วย นายหน้าที่เก่งจะต้องคุ้นเคยและชำนาญกับตัวบทกฎหมายและแบบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและยังต้องคอยอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ธุรกิจการถ่ายโอนในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับตลาดที่มีความผันผวนตลอดเวลา ตามปกตินายหน้าอสังหาฯ จึงจะรับค่านายหน้าจากเจ้าของทรัพย์สินหลังจากที่สามารถปล่อยเช่าหรือขายทรัพย์สินได้แล้ว และมีกฎว่าจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ซื้อหรือผู้เช่าที่รับบริการจากพวกเขา เชียงใหม่มีคอนโดมิเนียมและบ้านไว้รองรับความต้องการทั้งภายในตัวเมืองและนอกตัวเมืองอย่างพร้อมพรั่ง ประกอบกับความต้องการเช่าและซื้อจำนวนมากเกือบตลอดทั้งปี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เชียงใหม่จะมีนายหน้าอสังหาฯ อยู่มากมาย…ซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็พร้อมรับใช้คุณเสมอ!

ผู้จัดการทรัพย์สิน

ความต่างระหว่าง “นายหน้าอสังหาฯ” กับ “ผู้จัดการทรัพย์สิน”
ความต่างระหว่าง “นายหน้าอสังหาฯ” กับ “ผู้จัดการทรัพย์สิน”

ฟังจากชื่อแล้วอาจจะพอเดาได้ว่าหน้าที่ของผู้จัดการทรัพย์สินคือการดูแลการดำเนินงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ปล่อยเช่าในขณะที่เจ้าของยังไม่พร้อมลงมือดูแลด้วยตัวเอง แม้ว่าผู้จัดการทรัพย์สินจะทำงานขึ้นตรงกับเจ้าของทรัพย์สินก่อนเป็นอันดับแรก แต่พวกเขาก็ยังดูแลความต้องการของผู้เช่าในเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สิน (และสิ่งของต่างๆ ภายในทรัพย์สินนั้น) พร้อมกับคอยรักษาและเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินไปด้วยในตัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทย เจ้าของมักจะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินโดยตนเอง

หน้าที่ส่วนหนึ่งที่ผู้ดูแลทรัพย์สินต้องทำ คือการตรวจตราทรัพย์สินอย่างละเอียดเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมกับความเป็นจริงและให้คำแนะนำว่าจะจัดแสดงทรัพย์สินอย่างไรถึงจะดีที่สุด การลงประกาศในตลาดเชิงรุกและพาลูกค้าเข้าชมทรัพย์สินโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามช่วยเหลือ การคัดกรองลูกค้าที่จะมาเป็นผู้เช่า การเจรจาต่อรองราคาพร้อมออกเอกสารผูกมัดทางกฎหมายให้เรียบร้อย การบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินแทนเจ้าของภายใต้คำอนุญาต การควบคุมให้ทำตามสัญญาเช่าหัวข้อการจ่ายค่าเช่าตรงเวลาและเต็มจำนวนอย่างเคร่งครัด พร้อมกับทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เช่าและเจ้าของเมื่อเกิดการร้องทุกข์หรือเกิดความขัดแย้งจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ความต่างระหว่าง “นายหน้าอสังหาฯ” กับ “ผู้จัดการทรัพย์สิน”
เพอร์เฟคโฮมส์

ด้วยธรรมชาติของงานที่เป็นระบบสัญญาซึ่งไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากสภาพตลาด ผู้จัดการทรัพย์สินจึงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของ โดยตามปกติจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละที่ตายตัวจากรายได้ค่าเช่าในแต่ละเดือน เพอร์เฟคโฮมส์ แตกต่างจากที่อื่นๆ ในเชียงใหม่ เพราะเรามีการจัดเตรียมบริการจัดการทรัพย์สินที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพไว้โดยเฉพาะสำหรับรองรับเจ้าของคอนโดอยู่อาศัยตั้งแต่ 1 ยูนิตเป็นต้นไปทุกแห่งภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่!

คิดเห็นอย่างไรบอกกันได้นะจ๊ะ

ถาม-ตอบ กับ ความต่างระหว่าง “นายหน้าอสังหาฯ” กับ “ผู้จัดการทรัพย์สิน”

นายหน้าอสังหาฯเป็นตัวกลางที่ช่วยในการสร้างสัญญาการซื้อ-ขายทรัพย์สิน ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับราคาและเงื่อนไขของการทำธุรกรรมเพื่อให้เกิดการซื้อขายที่ประสานกันได้ดีที่สุด

ผู้จัดการทรัพย์สินต้องดูแลเรื่องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อรักษาคุณภาพและมูลค่าของทรัพย์สิน เขาคอยให้คำแนะนำในการปฏิบัติด้านการดูแลทรัพย์สินที่เช่าอยู่ให้เป็นที่พอใจสำหรับผู้เช่า

เจ้าของทรัพย์สินต้องการบริการนายหน้าอสังหาฯ เพื่อช่วยในกระบวนการขายหรือเช่าทรัพย์สินอย่างมืออาชีพ รวมถึงการทำสัญญาและการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

การเลือกนายหน้าอสังหาฯที่เชี่ยวชาญช่วยให้การซื้อ-ขายทรัพย์สินเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากเขาเข้าใจตลาดและมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เลือกPerfect home ให้ดูแล

ผู้จัดการทรัพย์สินมุ่งหวังในการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่เช่าโดยการดูแลและปรับปรุงสภาพของทรัพย์สิน เพื่อนำมาซึ่งผู้เช่าที่มีความพึงพอใจและยินดีที่จะต่อสัญญาเช่าในระยะยาว

บทความน่าสนใจเพิ่มเติม

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Perfect Homes Chiang Mai Logo

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ