การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024

ในปี 2024 การย้ายทะเบียนจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ต้นทางหรือปลายนั้นเราก็สามารถย้ายทะเบียนบ้านได้เองแล้ว การแจ้งย้ายทะเบียนปี 2024 สามารถทำได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชั่น Thai ID ได้แล้ว และหากใครไม่สะดวกย้ายผ่านแอปพลิเคชั่นก็ยังสามารถทำตามเทคนิคที่จะบอกต่อไปนี้ได้

ความสำคัญของทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารสำคัญที่ใช้แสดงเลขประจำของแต่ละบ้าน และรายชื่อของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้น ซึ่งในแต่ละเล่มจะมีเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านได้เพียงคนเดียวเท่านั้น หากเรามีบ้านหลายหลัง เราสามารถเลือกที่จะแสดงชื่อเป็นเจ้าบ้านในหลังใดก็ได้ ส่วนหลังที่เหลือสามารถปล่อยให้ว่างได้ หรือนำชื่อคนที่เราไว้ใจมาเป็นเจ้าบ้านแทน อาทิ สามี พ่อ แม่ หรือญาติพี่น้อง เป็นต้น

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024

ความสำคัญหลักๆของทะเบียนบ้านนั้นก็คือ เป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ยืนยันตัวตนว่าเรามีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน และเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเลือกตั้ง หรือการทำธุรกรรมทางการเงินและความมั่นคงที่ต้องอาศัยทะเบียนบ้านตัวจริง

และหากเราเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วล่ะก็ แน่นอนว่าการมีชื่อในทะเบียนบ้านในระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป เมื่อเราทำการขายบ้านหลังนั้น ก็จะได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะที่ทางการเรียกเก็บในอัตรา 3.3% อีกด้วย

การย้ายทะเบียนบ้าน

ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การแจ้งย้ายออก และ การแจ้งย้ายเข้า ซึ่งทั้งสองแบบมีขั้นตอนที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ไม่ยากเลย และเราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน

สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการเตรียมเอกสารต่างๆเหล่านี้ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับเอกสารการยืนยันการแจ้งย้ายออกเพื่อนำไปดำเนินการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ต่อไป โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. เอกสารแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน (ท.ร. 6)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้ดำเนินการเอง)
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทน (กรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้ดำเนินการเอง)
 6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะย้ายออก

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024

การแจ้งย้ายเข้า ทะเบียนบ้าน

เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านจะต้องแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด โดยการแจ้งย้ายเข้าจะต้องใช้เอกสารทั้งหมดดังนี้

 1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. เอกสารแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน (ท.ร. 6)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้ดำเนินการเอง)
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทน (กรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้ดำเนินการเอง)

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วก็สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอเพื่อดำเนินการแจ้งย้ายเข้าได้เลย

การย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง

เป็นอีกหนึ่งประการที่สะดวกต่อใครหลายๆคนในการแจ้งย้ายที่อยู่ เพราะสามารถดำเนินการได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด โดยผู้ที่สามารถแจ้งย้ายปลายทางได้จะต้องเดินทางไปแจ้งย้ายด้วยตัวเอง และสามารถแจ้งได้เพียงครั้งละ 3 คนเท่านั้น (มีค่าธรรมเนียม 20 บาท) ซึ่งต้องเตรียมเอกสารไปดำเนินการ ณ ที่ว่าการอำเภอดังนี้

 1. ทะเบียนบ้านตัวจริงของบ้านที่จะย้ายเข้า
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่ พร้อมหนังสือยินยอมให้เข้าอยู่ในบ้านของเจ้าบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย
 4. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ลงชื่อไว้ ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ

การย้ายทะเบียนบ้านในปี 2024 

สามรถทำตามได้ง่ายๆ เพราะทางกระทรวงมหาดไทยเปิดให้ทำการย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอป ThaiD ได้แล้ว และขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปก็ทำได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน 

1.ดาวโหลดแอปพลิเคชั่น Thai

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024
ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ผ่าน ThaiD

2. ลงทะเบียน

 • ถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชน
 • ถ่ายรูปด้านหลังประชาชน
 • ถ่ายรูปใบหน้าตัวเอง
 • ตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเลข 8 หลัก

3.ไปที่หน้าหลัก แล้วเลือก BORA WEB PORTAL

กดลิงก์ด้านใน thportal.bora.dopa.go.th/

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024
ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ผ่าน ThaiD

4.กด LOGIN ด้วย ThaiD

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024

5.กดปุ่มสีฟ้า เข้าสู่ระบบด้วย ThaiD

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024
ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ผ่าน ThaiD

6.กด “ระบบการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง”

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024
ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ผ่าน ThaiD

7.กรอกเลขบัตรประชาชนของเจ้าบ้านที่เราจะย้ายเข้าไป

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024
ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ผ่าน ThaiD

8.กดส่งคำร้องขอเจ้าบ้าน

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือปลายทาง ก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด ปี 2024
ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ผ่าน ThaiD

9.เจ้าบ้านกดอนุมัติคำร้องขอย้ายเข้าผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiD

10.รอเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรืออำเภอที่ย้ายเข้าไปอนุมัติ

เป็นอย่างไรบ้างกับความสำคัญและขั้นตอนง่ายๆ ในการย้ายทะเบียนบ้าน ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ หากท่านเป็นหนึ่งคนที่กำลังจะย้ายทะเบียนบ้านก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกันด้วยนะ

หากจะย้ายบ้านแล้ว อย่าลืมเช็คฤกษ์ดี ปี 2567 อีกทั้งเมื่อย้ายเข้าแล้วอย่าลืมอ่านวิธีติดตั้งหิ้งพระให้ถูกหลักกันด้วย จะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกวัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Sanook.com

คิดเห็นอย่างไรบอกเราได้ที่นี่

ถาม-ตอบ กับ การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน จะย้ายต้นทางหรือการย้ายทะเบียนบ้านปลายทางก็ทำได้ง่ายกว่าที่คิด

สามารถทำได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องเป็นเขตหรืออำเภอตัวเองเพียงแค่เตรยมเอกสารให้ครบก็สามารถทำได้

ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ต้องการทำเรื่องย้ายออกจากทะเบียนบ้านปลายทางไปอยู่ภูมิลำเนาใหม่ ต้องนำมารดามาดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านปลายทางมอบอำนาจ ดังนี้

- ใบสูติบัตรของบุตรฉบับจริง และฉบับสำเนาอย่างละ 1 ชุด

- บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาฉบับจริง พร้อมใบสำเนาอย่างละ 1 ชุด

-ใบทะเบียนสมรส , ใบทะเบียนการรับรองบุตร หรือใบทะเบียนการหย่าที่ระบุเป็น บิดาคือผู้มีอำนาจปกครองบุตรฉบับจริง และใบสำเนา 1 ชุด

- เจ้าบ้านหลังที่จะแจ้งย้ายเข้า มาให้ความยินยอมให้ย้ายเข้า พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และฉบับสำเนา 1 ชุด

บุคคลที่จะย้ายเข้าใหม่จำเป็นต้องไปย้ายเข้าด้วยตัวเอง เพื่อไปยืนยันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทะเบียนเท่านั้น เพื่อสอบปากคำสาเหตุในการย้ายที่อยู่  

การแจ้งย้ายคนเข้าทะเบียนบ้านมีขั้นตอนคือ เตรียมเอกสารและยื่นที่หน่วยงานราชการที่เหมาะสม โดยการแจ้งย้ายเข้าจะต้องใช้เอกสารทั้งหมดดังนี้

 1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. เอกสารแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน (ท.ร. 6)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้ดำเนินการเอง)
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทน (กรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้ดำเนินการเอง)

การแจ้งย้ายคนออกจากทะเบียนบ้านมีขั้นตอนคือ เตรียมเอกสารและยื่นที่หน่วยงานราชการที่เหมาะสม โดยการแจ้งย้ายออกจะต้องใช้เอกสารทั้งหมดดังนี้โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 3. เอกสารแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน (ท.ร. 6)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้ดำเนินการเอง)
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทน (กรณีที่เจ้าบ้านไม่ได้ดำเนินการเอง)
 6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะย้ายออก

การแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามีค่าใช้จ่ายน้อย (20 บาท) และต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

ต้องนำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์มาแสดง เช่น สัญญาซื้อขายบ้าน เอกสารการให้เลขหมายประจำบ้าน/ คำขอโอนมรดก (ท.ด.๙) นำฉบับจริงมาแสดงด้วย กรณีมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมหลายคน ทุกคนต้องลงลายมือชื่อให้ความยินยอมพร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

บทความที่น่าสนใจ

Compare listings

Compare
Perfect Homes Chiang Mai Logo

ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลของคุณถูกส่งแล้ว

ทางเราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุดค่ะ